Går det att kräva tillbaka utgifter i skilsmässa?

2019-07-10 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Jag har en kompis, som gifte sig med en Somalisk kvinna här i Sverige. Han köpte massa grejer till dem, tog lån och fick skulder pga detta. Han fick höra av muslimska företrädare här i stan, att han inte kan räkna med att få tillbaka pengar av henne, eftersom det är muslimsk lag som gäller vid deras giftermål. Han har dock kvitto på allt han har köpt, och på alla andra utlägg han har. Finns det nån möjlighet att han kan gå den lagliga vägen, och kräva tillbaka nåt av henne?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Även om du inte skriver det rakt ut i din fråga, är min tolkning att det rör sig om en skilsmässa mellan din kompis och kvinnan han gift sig med. Om min tolkning är felaktig är du varmt välkommen att återkomma med en ny fråga. Jag kommer i det följande att redogöra för vad som gäller vid en skilsmässa och bodelning därav.

Vid skilsmässa ska det ske en bodelning

När ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom fördelas mellan dem (9 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen ska deras giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Det som inte är enskild egendom är giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB). Enskild egendom uppkommer genom t.ex. äktenskapsförord, gåva med särskilt villkor, testamente med särskilt villkor m.m. (jfr 7 kap. 2 § ÄktB). Bodelningen ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om skilsmässa väcktes (9 kap. 2 § ÄktB).

Vid bodelning ska först makarnas andelar i boet beräknas och vardera makes skulder ska avräknas från dennes giftorättsgods (11 kap. 1-2 § ÄktB). Det som återstår av giftorättsgodset, efter avdrag för skulderna, ska läggas samman och värdet ska delas dem emellan (11 kap. 3 § ÄktB). Det ska således göras en likadelning, med avdrag för skulder. Som utgångspunkt har man lika stor rätt till en likadelning av giftorättsgodset även om det är den ena av makarna som betalt merparten. Däremot ska det som sagt ske en skuldtäckning, innebärande att desto mer skulder en make har, desto mindre giftorättsgods går vederbörande in med. Undantaget till en likadelning är vid kortare äktenskap (under 5 år, samboende inräknat) då jämkning eventuellt kan aktualiseras.

Sammanfattning och råd

Din kompis och hans fru är gifta i Sverige samt skilsmässan kommer att ske i Sverige, då gäller svensk lag. Vid skilsmässa ska det ske en bodelning där giftorättsgodset fördelas dem emellan, efter avdrag för skulder. Han kan inte kräva tillbaka pengar för att han tagit lån när han köpt in sakerna till dem. Däremot får han dra av de skulder han har mot giftorättsgodset, innebärande att en mindre andel kommer att fördelas dem emellan.

Min rekommendation till din kompis är att han anlitar en jurist som företräder honom i skilsmässan. En jurist kan bevaka hans intressen och även hjälpa honom att upprätta ett förslag till bodelning. Om han vill boka tid med en jurist på Lawlines juristbyrå som företräder honom och bevakar hans intressen är han varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se för kosntadsförslag och vidare kontakt.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll