Går det att göra en bodelning på allt utom huset och bohaget?

2019-06-21 i Bodelning
FRÅGA
HejJag är en Iransk kvinna varit gift med en Iransk man i X år varav Y år i Sverige. För Z månader sen skilde vi oss men direkt efter har vi ångrat oss och bott som sambo.Han vill inte gifta om sig med mig men vill så gärna göra bodelning fast mellan oss själva. Jag är hemmafru och han är bilmekaniker och har enskild firma, äger många maskiner och vi äger en villa och han haft alltid många bankkonto med massa pengar i.I början ville jag göra bodelningen med hjälp av en advokat men han sa att han visar alla tillgångar och skulder och varför ska vi betala till advokat när vi kan komma överens. Jag mådde inte bra efter skilsmässan då accepterat jag att göra det senare när jag mår bättre.Nu vill han inte vara sambo längre efter Z månader och påstor att han har inga pengar på banker, min fråga är om det går att göra bodelning på allt utom huset och bohaget för jag orkar inte med allt just nu, är utmattat och har svårt depression.Han skrämmer mig och säger att jag kommer att belastas en halv miljon kronor för betalning till advokat för att spåra pengar ty han kommer inte redovisa dem till någon.Min fråga är: hur mycket ungefär kostar det att göra bodelning och kan jag göra bara den delen? samt att om han själv redovisar inte sina bankkonto kan min advokat få tillgång till dem? Kanske det är smidigare om jag ansöker bodelning via tingsrätt hört att både paret är skildigt att betala det, fasten kostnaden kan ligga ännu mer.Tacksam för ert svar.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.

Jag vill börja med att beklaga den situation du har hamnat i och att du mår så dåligt. Om du behöver prata med någon så finns det stöd att få. Exempelvis kan du kontakta Hjälplinjen, Kvinnofridslinjen, Terrafem eller kyrkans jourtjänst. Du kan vara anonym när du kontaktar dem. Hos 1177 finns också mer information om olika stödtjänster.

Jag delar upp mitt svar till dig i två delar

Jag kommer att dela upp mitt svar i två olika delar utifrån de frågor som du har ställt. I den första delen kommer jag att ge information om bodelningen i sig, och svara på dina frågor som är kopplade till den. I den andra delen kommer jag istället att fokusera på dina frågor om kostnaderna för bodelningen.

Jag utgår från att ni ska göra bodelningen till följd av er skilsmässa. Därför kommer jag att hänvisa till regler i äktenskapsbalken (ÄktB). Jag kommer också att hänvisa till lagen om bank- och finansieringsrörelse (LBF).

Om jag har förstått dig rätt så undrar du följande:

Bodelningen

- Går det att göra en bodelning på all egendom förutom ert hus och bohag?

- Kan din advokat få tillgång till din exmans bankkonton, om han väljer att inte redovisa dem i samband med bodelningen?

Kostnaderna

- Ungefär hur mycket kostar det att göra en bodelning?

- Är det smidigare att ansöka om bodelning via tingsrätten?

- Fördelas kostnaderna för bodelningen lika mellan dig och din exman, om du ansöker om bodelning via tingsrätten?

Jag tolkar det du har skrivit som att du antingen tänker ta hjälp av en advokat direkt eller ansöka om bodelning hos tingsrätten.

Om ansökan hos tingsrätten godkänns så får ni en advokat, som kallas för en bodelningsförrättare. En förutsättning för att få en bodelningsförrättare är att ni inte kommer överens om bodelningen (17 kap. 1 § första stycket ÄktB).

Bodelningen

Som före detta makar har du och din exman giftorätt i varandras egendom. Det innebär att ni har rätt till hälften av varandras giftorättsgods. All er egendom är giftorättsgods, med vissa undantag.

- Egendom som ni har köpt efter att ni ansökte om skilsmässa är inte giftorättsgods (9 kap. 2 § första stycket ÄktB).

- Enskild egendom är inte heller giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB). Egendom kan bara bli "enskild" genom äktenskapsförord, gåva, testamente, arv eller ett förmånstagarförordnande kopplat till en försäkring (7 kap. 2 § första stycket ÄktB).

Det är inte säkert att du eller din exman har någon enskild egendom. Jag utgår från att all er egendom är giftorättsgods, eftersom du inte har nämnt något annat i din fråga.

Som huvudregel ska allt giftorättsgods tas med i bodelningen (10 kap. 1 § ÄktB). Det går dock att göra undantag från detta, vilket jag kommer att presentera nu.

Ni bör kunna undanta huset och bohaget om ni är överens

Det bör gå att göra en bodelning på all egendom förutom huset och bohaget, om du och din exman är överens om det. Det beror på att ni får lov att bestämma över bodelningen själva (9 kap. 5 § ÄktB).

En bodelning kallas för en partiell bodelning om inte allt giftorättsgods ingår – till exempel om huset och bohaget undantas.

Efter en bodelning brukar man skriva ett bodelningsavtal. Om ni har gjort en partiell bodelning är det viktigt att det står med i avtalet, så att det finns bevis på att bodelningen inte är "färdig". Det finns annars risk för att ni inte kan få hjälp av en bodelningsförrättare om ni blir oense vid "resten" av bodelningen.

För att bodelningsavtalet ska vara giltigt krävs det att ni båda undertecknar det med era namn (9 kap. 5 § ÄktB).

I annat fall ska huset och bohaget ingå

Om ni inte är överens om att untanta huset och bohaget så kommer de att ingå i bodelningen, förutsatt att de är giftorättsgods (10 kap. 1 § ÄktB).

Ifall ni tar hjälp av en advokat eller en bodelningsförrättare kan den personen hjälpa er att komma överens om hur huset och bohaget ska fördelas.

Banksekretess hindrar att din advokat får tillgång till exmannens konton

Din advokat kan inte få tillgång till din exmans bankkonton.

Bankerna i landet har tystnadsplikt när det gäller uppgifter om deras kunder, vilket kallas för banksekretess (1 kap. 10 § första stycket LBF). Din exmans bank eller banker kan därför bara lämna uppgifter till din advokat med din exmans samtycke.

Din exman måste redovisa all sin egendom för dig

Som utgångspunkt har din exman rätt att bestämma själv över sin egendom (1 kap. 3 § ÄktB). Dock har han en redovisningsplikt i förhållande till dig om ni gör en bodelning (9 kap. 3 § ÄktB).

Redovisningsplikten började gälla samma dag som ni ansökte om skilsmässa (9 kap. 2 § första stycket ÄktB). Den innebär att din exman måste redovisa all sin egendom för dig, fram till att ni är färdiga med bodelningen. Till exempel ska han ge dig information om egendomen, hur han sköter den och om han har gjort sig av med den. Han ska också redovisa eventuell avkastning av egendomen, som ökat dess värde – till exempel ränta.

Din exman har alltså inte rätt att hålla sina bankkonton hemliga för dig. Han har inte heller rätt i att du kan krävas på en halv miljon kronor för att spåra pengarna.

Din exmans andel i bodelningen kan eventuellt minskas

Din exman är skyldig att sköta om sin egendom så att du inte drabbas negativt vid bodelningen.

Du nämner att han har påstått att det inte längre finns några pengar på hans bankkonton. Om det visar sig att han har gjort sig av med pengarna medan han hade redovisningsplikt, kommer hans andel i bodelningen troligen att minskas. Minskningen kommer då att vara lika stor som värdet av de pengar som han har använt.

Kostnaderna

Kostnaderna för bodelningen beror på hur ni gör den.

Direkt hos advokat eller via tingsrätten

Om ni tar hjälp av en advokat direkt så bestäms kostnaden av advokatens företag. Det är vanligt att advokater tar betalt med en viss summa pengar per arbetad timme.

Om du ansöker om bodelning via tingsrätten så kostar själva ansökan 900 kronor (juni 2019). Förutom ansökningsavgiften ska ni betala bodelningsförrättaren för personens arbete. Troligen tar bodelningsförrättaren betalt per arbetad timme.

Det kan vara bra att veta att en bodelning i princip inte behöver kosta något, så länge paret som har skilt sig kan göra den själva.

I ditt fall tror jag dock att det är värdefullt att ni tar hjälp utifrån, eftersom ni verkar ha svårt att komma överens.

Är det smidigare att ansöka om bodelning via tingsrätten?

Jag har svårt att svara på om det är smidigare att ansöka om bodelning via tingsrätten. En fördel är att domstolen då bestämmer vilken advokat som ska vara er bodelningsförrättare. Det kan underlätta för er om ni inte kan komma överens om vem ni ska anlita.

Det finns mer information om hur du gör en bodelningsansökan hos Sveriges Domstolar. Där kan du också ta reda på vilken tingsrätt du ska skicka ansökan till.

Du och din exman delar lika på kostnaden för bodelningsförrättaren

Du har rätt i att kostnaderna för bodelningen som huvudregel ska fördelas lika mellan dig och din exman, om du ansöker om bodelning via tingsrätten (17 kap. 7 § andra stycket ÄktB).

Det är dock viktigt att veta att ni två är solidariskt ansvariga för betalningen (17 kap. 7 § tredje stycket ÄktB). Det innebär att bodelningsförrättaren kan välja att vända sig till en av er för att få fullt betalt.

Exempelvis kan bodelningsförrättaren be dig att betala alla kostnaderna själv – både för dig själv och för din exman. Isåfall är din exman sedan skyldig att betala tillbaka pengar till dig för den del av kostnaderna som han skulle ha betalat.

Du kan eventuellt få hjälp med betalningen till bodelningsförrättaren

Du kan ha rätt att få viss hjälp med betalningen till bodelningsförrättaren, om din andel i er bodelning är värd mindre än 100 000 kronor efter att skulder har dragits av. Det kallas för ersättningsgaranti och täcker kostnaderna för fem timmar av bodelningsförättarens arbete (17 kap. 7 a § första och andra stycket ÄktB).

Om du vill ansöka om ersättning till bodelningsförrättare finns det en blankett hos Sveriges Domstolar. Du fyller i blanketten och skickar ansökan till samma domstol som du skickar ansökan om bodelning till (17 kap. 7 a § tredje stycket ÄktB).

Sammanfattning

För att sammanfatta mitt svar:

Bodelningen

- Ni bör kunna undanta huset och bohaget från bodelningen, om du och din exman är överens om det.

- Din advokat kan inte få tillgång till din exmans bankkonton. Däremot är din exman skyldig att redovisa sina bankkonton för dig. Om han har gjort sig av med pengarna sedan ni ansökte om skilsmässa kan hans andel i bodelningen eventuellt minskas med motsvarande värde.

Kostnaderna

- Kostnaden för en bodelning beror på hur ni gör den. Troligen tar både en advokat och en bodelningsförrättare betalt per timme. Om du ansöker om bodelning via tingsrätten är anmälningsavgiften 900 kronor (juni 2019).

- Det kan vara smidigare att ansöka om bodelning via tingsrätten, om det underlättar för er att domstolen då väljer vilken advokat som blir bodelningsförrättare.

- Kostnaderna för bodelningsförrättaren kommer att delas lika mellan dig och din exman, om din ansökan blir godkänd. Eventuellt kan du ha rätt till viss hjälp med betalningen genom ersättningsgarantin.


Mina råd till dig

Om du har möjlighet vill jag råda dig att vända dig till en jurist, en advokat eller till tingsrätten med en bodelningsansökan. Eftersom din situation är komplicerad tror jag att du skulle ha stor nytta av att få professionell hjälp.

Du är också välkommen att vända dig till oss på Lawline för mer juridisk hjälp. Du kan skicka ett mail till info@lawline.se, ringa till vår telefonrådgivning på 08-533 300 04 eller boka en tid hos våra duktiga jurister via hemsidan.

Om du har fler funderingar kan du alltid skicka in en ny fråga till oss.

Jag hoppas att allt ordnar sig för dig!

Med vänliga hälsningar,

Johanna Persson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2581)
2020-08-05 Har jag rätt till hälften av min frus fastighet utomlands?
2020-08-04 Hur går en bodelning till?
2020-08-03 Har ens make rätt till arv man fått vid skilsmässa?
2020-08-03 Vem har rätt att ta över den gemensamma bostaden vid bodelning?

Alla besvarade frågor (82613)