FrågaFAMILJERÄTTBodelning20/02/2021

Går det att göra bodelning i efterhand?

Går det göra bodelning i efterhand?

Skiljde mig 2017, den gick igenom 2018.

Bodelningen blev aldrig av och han skulle lösa ut mig från huset senare. Vilket han har förhalat och han får idag inte ta över min skuld av huset och har heller inte råd att betala mig för min del av huset.

Kan jag kräva försäljning av huset? Och hur går man då tillväga?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att svara på din fråga kommer jag hänvisa till äktenskapsbalken (ÄktB).

Går det att göra en bodelning i efterhand?

Då ett äktenskap upplöses, till exempel genom äktenskapsskillnad (skilsmässa), ska en bodelning göras mellan makarna (1 kap. 5 § och 9 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen ingår makarnas giftorättsgods (10 kap. 1 § ÄktB). All egendom makarna äger är giftorättsgods om det inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Det spelar ingen roll vem av makarna som äger vad, är det giftorättsgods ska det ingå i bodelningen. Egendom kan bli enskild genom till exempel äktenskapsförord eller villkor i testamente (7 kap. 2 § ÄktB).

Bodelningen ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes, vilket kallas den kritiska tidpunkten (9 kap. 2 § ÄktB). Det finns inga regler angående när bodelningen ska göras, men frågan har varit aktuell i flera rättsfall. I ett fall från Högsta domstolen (NJA 2009 s. 437) fick en make påkalla bodelning 10 år efter äktenskapsskillnad. I ett fall från Hovrätten (RH 2003:41) ansågs en make ha förlorat rätten att påkalla bodelning sju år efter äktenskapsskillnad, med hänsyn till omständigheterna i det specifika fallet och beskaffenheten av den egendom som kunnat bli föremål för bodelning. I ett annat fall från Högsta domstolen (NJA 1993 s. 570) ansågs en make ha förlorat rätten att påkalla bodelning 24 år efter äktenskapsskillnad, eftersom maken utan rimlig förklaring väntat så lång tid och därför ansågs ha nöjts sig med den muntliga fördelning makarna gjort sinsemellan.

Om ni inte kommer överens

Om du och din make inte kan enas om bodelningen är det möjligt att hos tingsrätten ansöka om en bodelningsförrättare (17 kap. 1 § ÄktB). Bodelningsförrättaren ska hjälpa till med bodelningen, och om makarna inte kommer överens ska bodelningsförrättaren pröva sådana tvistiga frågor som är av betydelse för bodelningen (17 kap. 6 § ÄktB). Bodelningsförrättaren har självklart rätt att få betalt för sitt arbete, och detta ska betalas av makarna med hälften vardera, oavsett vem av makarna som ansökt om en bodelningsförrättare (17 kap. 7 § ÄktB).

Slutsats

Det finns alltså ingen lagstadgad tidsgräns inom vilken bodelning ska ha gjorts. Däremot har frågan prövats i praxis. Hur lång tid efter äktenskapsskillnad som make haft rätt att påkalla bodelning har bedömts vara olika beroende på de specifika omständigheterna. Er äktenskapsskillnad gick igenom 2018, vilket alltså är ungefär tre år sedan. Eftersom jag inte känner till de exakta omständigheterna i ert fall kan jag inte med säkerhet svara på om en bodelning kan göras, men det verkar väldigt osannolikt att det skulle anses vara för sent, framförallt eftersom du skriver att din make har förhalat det hela.

Min rekommendation till dig, eftersom ni inte verkar kunna komma överens, är därför att ansöka om en bodelningsförrättare. Du kan hitta mer information om hur du går tillväga på Sveriges Domstolars hemsida, här.

Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Emma JohannessonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?