Går det att avtala bort regleringar i LAS?

FRÅGA
Hej, Vi är ett mindre bolag på 12 personer som behöver säga upp 3 personer pga av arbetsbrist. Vi kommer outsourca en del av verksamheten och dessa tjänster kommer att försvinna. Dessa tre anställda har varit på bolaget i mer än tre år, vi har inget kollektivavtal. Första frågan, i deras anställningsavtal står de 1 månads uppsägningstid. Kan vi följa detta eller måste vi gå enligt LAS uppsägningstid? Min andra fråga gäller återanställningsrätt. Kan vi avtala bort detta? Min tredje fråga är, kan ett bolag bestämma sig för att ta bort en tjänst? (Utan någon vidare förklaring) Vi har helt enkelt inte behovet längre.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Till att börja med kan vi konstatera att gränsen för ett stort företag enligt LAS turordningsregler går vid 10 anställda, LAS 22 §.

Uppsägningstid

LAS regler om uppsägningstider återfinns i den 11 §. Av 2 § LAS framgår att den 11 § är semidispositiv. Det innebär att reglerna kan avtalas bort genom ett kollektivavtal som har slutits eller godkänts av en central arbetstagarorganisation. I teorin skulle det alltså kunna gå att avtala bort uppsägningstid men ingen arbetstagarorganisation skulle godta ett avtal som ger arbetstagaren en kortare uppsägningstid än LAS om arbetstagaren inte får något i gengäld. Ni måste alltså gå på reglerna i LAS 22 § som ger de rätt till två månaders uppsägningstid.

Avtala bort återanställningsrätten

Återanställningsrätten som regleras i 25 - 27 § LAS är semidispositiva och det går således att göra avvikelser från dessa genom kollektivavtal. Ni har inte tecknat något kollektivavtal och är därmed att se som en utomstående arbetsgivare. Arbetsdomstolen har på senare år gett branschtypiska kollektivavtal en normerande verkan även för arbetsgivare som står utanför. Skulle arbetstagarna ha tecknat ett kollektivavtal kan detta alltså anses gälla även för er. Det är dock inte troligt att återanställningsrätten skulle ha avtalats bort i något kollektivavtal.Ni kommer alltså få det svårt att avtala bort återanställningsrätten.

Ta bort en tjänst

Det korta svaret på denna fråga är ja. Arbetsgivaren måste ha saklig grund för uppsägning, LAS 7 §. Som saklig grund räknas arbetsbrist och någon närmare motivering än så behövs inte. Om situationen kan lösas genom omplacering av arbetstagarna måste detta dock beaktas, LAS 7 § 2 st. Någon saklig grund p.g.a. arbetsbrist föreligger inte om det finns möjlighet till omplacering, det råder omplaceringsskyldighet.

Hoppas att du fick din fråga besvarad, tveka inte att höra av dig igen om du har några funderingar!

Vänligen,

Alex Skepastianos
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1891)
2021-11-28 Uppsägningstid vid provanställning
2021-11-27 avslut av provanställning
2021-11-22 Vad finns det för formkrav på ett anställningsavtal och ett uppsägningsbesked?
2021-11-20 Gäller uppsägningstiden i LAS eller i anställningsavtalet?

Alla besvarade frågor (97357)