Gäller borgensåtagande för mitt företag även efter att jag sålt det?

2021-05-11 i Fordringar
FRÅGA
Hej, 2018 sålde jag ett företag, ett åkeri. Jag var borgen på några av leasingkontrakterna på lastbilarna i företaget och trodde att om man säljer ett företag då blir den nya ägaren borgen på lastbilarna automatisk. Den nya ägaren hade inte betald sina skulder och företaget gick i konkurs. Ungefär 1,5 år sedan fick jag en betalningspåminnelse från en obetald faktura för leasing och jag har bestridit det för jag visste att jag var inte borgen på inget lastbil längre. Efter det fick jag inget svar från banken längre,inget betalningskrav,ingenting. Revisorn som jag och den nya ägaren av företaget jobbade med, sa till mig att hon hade sett en betalningskrav från banken på den nya ägarens namn. Så borgen måste ha varit på den personens namn. Nu fick jag ett papper från tingsrätten med stämning från den banken som leasade lastbilarna. I bilagorna står att de hade såld lastbilarna på auktion,fick ett littet pris på de och resten vill de ha av mig. Nu kommer några frågor:1. Varför fick jag inget förfråga från banken om jag skulle vilja ta över leasingen innan att de skulle sälja lastbilarna? Varför sålde de lastbilarna direkt? Är det normalt att göra så? 2. Var skulle man kunna se lastbilarnas borgensman kontrakter och se vem som var borgen sist på de? 3. Om jag har inte pengarna att betala till banken, skulle den kunna sälja mitt hus för att få de? Eller får de inte göra det?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag förstår det sålde du ett företag (åkeri) år 2018. Du hade personligen gått i borgen för några av leasingkontrakten av lastbilarna i företaget och trodde att om man säljer ett företag går borgensåtagandet över på den nya ägaren automatiskt. Det visade sig sedermera att den nya ägaren inte betalde sina skulder och företaget gick i konkurs. Ungefär 1,5 år senare fick du en betalningspåminnelse om obetald faktura för leasing vilken du bestred mot bakgrund av att du inte längre hade något borgensåtagande för leasingkontraktet. Du har nu blivit stämd i domstol från leasinggivaren. I bilagorna står att lastbilarna sålts på auktion och att de vill ha resterande summa av dig.

Varför fick du ingen förfrågan om att ta över leasingen innan lastbilarna såldes?

I det förevarande är det mellan aktiebolaget och leasinggivaren det funnits ett avtal. Enligt vad du beskrivit har aktiebolaget inte betalat räkningarna varför det gått i konkurs. Nu vet jag inte exakt hur kontraktet mellan aktiebolaget och leasinggivaren varit utformat, däremot föreligger det i regel inte någon skyldighet att erbjuda en borgensman att ta över kontraktet. Vid en konkurs handlar det om att få in pengar till betalning av skulderna. Även borgensåtagandet utgör ett avtal; en förpliktelse för borgensmannen att betala om företaget inte kan eller vill. Borgensmannen är således en säkerhet att vända sig till för betalning om hela eller delar av skulden inte betalas.

Var skulle man kunna se kontrakten för vem som var borgensman senast?

Utifrån det du skrivit förstår jag att du gått i personlig borgen för ditt företags leasingavtal. Ditt borgensåtagande upphör inte enkom för att du säljer företaget. För att borgensåtagandet inte längre skulle vara aktuellt när du sålde företaget hade du varit tvungen att antingen (1) frånträda borgensåtagandet om banken godkände det eller (2) komma överens med att någon annan (t.ex. den nya ägaren av företaget) gick i personlig borgen, under förutsättning att banken gick med på det. Utifrån det du skrivit finns det därmed en risk att du fortfarande har ett borgensåtagande för leasingkontrakten. För att se dokumentation över ditt eventuella borgensåtagande kan du vända dig till leasinggivaren (banken). Eftersom leasinggivaren stämt dig i domstol är det den som har bevisbördan för att det finns ett borgensåtagande. Det innebär att vid en förhandling i domstol måste den visa att du har ett borgensåtagande och att du kan krävas på skulden.

Min rekommendation är att du kontaktar din motpart och ber att få se dokumentation, i annat fall ska det i vilket fall presenteras i domstol för att bevisa att det finns ett giltigt krav mot dig.

Om du inte har tillräckligt med pengar för att betala, kan banken sälja ditt hus för att få in dem?

Om din motpart når framgång i domstol innebär det att du döms att betala en viss summa. Om du inte kan betala det som begärs kan din motpart vända sig till Kronofogdemyndigheten för att få betalt. Kronofogdemyndigheten kan då företa en utmätning av din egendom. Bestämmelser om utmätning finns i utsökningsbalken (UB).

Av utmätningsbar egendom bör i första hand tas i anspråk de tillgångar som användas till skuldens betalning med minsta kostnad, förlust eller annan olägenhet för den betalningsskyldige (4 kap. 3 § andra stycket UB). Med det menas att i första hand försöker Kronofogden att utmäta pengar (kontanter eller på konto). Har du inte tillräckligt med pengar kan såväl lös egendom som du äger (dvs. saker – bilar, båtar, möbler, smycken etc.) som fast egendom (fastigheter) utmätas för att betala din skuld. Som svar på din fråga kan Kronofogden besluta om utmätning av din fastighet för att få in pengarna.

Som borgensman har du en regressrätt mot den du gått i borgen för. Regressrätten innebär att om du som borgensman blir tvungen att betala hela eller delar av en skuld från någon annan (aktiebolaget) har du rätt att kräva den på det du betalt. I ditt fall bli det dessvärre svårt om aktiebolaget gått i konkurs. Vid en konkurs finns det i regel inga tillgångar att tillgå och när konkursen är avslutad avvecklas företaget.

I ditt fall kan det vara en idé att anlita en jurist som hjälper dig och företräder dig inför domstolen. Juristen kan gå igenom närmre vad som gäller avseende ditt borgensåtagande. Kanske är det även möjligt att komma överens med leasinggivaren om ett avtal eller en betalningsplan. Om du önskar vidare hjälp från en av våra jurister på Lawline juristbyrå är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?