Fråga om särkullsbarns rätt att ärva från den efterlevande maken.

Ärver särkullbarn även när den siste föräldern (som inte är deras avlider). Min far hade barn i ett tidigare äktenskap än med min mor. När han avled ärvde de sin del. Bland annat ägde mina föräldrar en bostadsrätt ihop. Mor betalade deras del av arvet på lägenheten och är nu ensam ägare av bostadsrätten. När hon avlider, ärver mina halvsyskon någon del av lägenheten då?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


När det kommer till frågor om arv regleras det huvudsakligen av ärvdabalken som du kan hitta (här).

I andra kapitlet i ärvdabalken framgår det vilka som har rätt att ärva från den avlidne. Listan är uttömmande och om du inte faller in i någon av dessa benämningar har du inte rätt att ta del av den avlidnes kvarlåtenskap. Listan är även hierarkisk vilket innebär att vissa personer i denna lista har företräde till arvet över andra. Nedanstående hittar du de som har rätt till arvet i hierarkisk ordning.

  1. Bröstarvinge, det vill säga den avlidnes biologiska eller adopterade barn. (2 kap. 1 § Äktenskapsbalken). Har en bröstarvinge avlidit ärver istället bröstarvingens barn om den har några (2 kap. 1 § andra stycket Äktenskapsbalken)
  2. Den avlidnes föräldrar (2 kap. 2 § Äktenskapbalken). I detta fall får båda föräldrarna dela på hälften av kvarlåtenskapen. Är det så att en av föräldrarna har avlidit eller båda, ärver istället den avlidnes syskon i deras ställe, eller rättar sagt förälderns barn. Har ett syskon avlidit ärver istället dennes avkomling, finns det inga syskon och en av föräldrarna har avlidit ärver istället den levande föräldern hela kvarlåtenskapen (2 kap. 2 § ärvdabalken).
  3. Den avlidnes mor och farföräldrar (2 kap. 3 § Ärvdabalken). Om någon av mor eller farföräldrar har avlidit ärver istället deras barn arvet (syskonen till den avlidnes mamma och pappa). Har den avlidne mor/farföräldrar inga barn ärver istället de levande mor- och farföräldrarna. (2 kap. 3 § 2 stycket ärvdabalken).

De ovanstående nämnda är de enda som har rätt att ta arv utan att de finns med i ett testamente. Dock finns det även särskilda regler för efterlevande make att ta del av arvet i 3 kap. ärvdabalken och allmänna arvsfonden, som enkelt uttryck tar hand om arvet om det inte finns något testamente eller arvingar (5 kap. Ärvdabalken).


Efterlevande makes rätt till arv och särkullbarn

Är den avlidne gift och dennes make/maka fortfarande är vid liv ärver make/makan kvarlåtenskapen (3 kap. 1 § Ärvdabalken). Skulle det vara så att det finns särkullbarn -som är barn till den avlidne men som inte är adopterade eller biologiskt barn till make/maka- har dessa en rätt att antingen ta sin del av arvet direkt eller lämna företräde till den efterlevande maken (3 kap. 9 § Ärvdabalken). Skulle de vara så att ett särkullbarn har lämnat företräde, ärver den istället av den efterlevande maken när den avlider (3 kap. 2 § Ärvdabalken).


Sammanfattning

Förutsatt att det inte finns något testamente som ger särkullbarnen en rätt att ärva den efterlevande maken så kommer inte särkullbarnen (utifrån din beskrivning) ärva något från den efterlevande maken. Särkullbarnen har ingen rätt att ärva genom 2 kap. ärvdabalken och inte heller en rätt genom 3 kap. 2 § då särkullbarnen redan har tagit sin del av arvet.


Hoppas du fick svar på din fråga


Vänligen,

Alexander MogrenRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Särkullbarn? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”