Fråga om förtal och ofredande

FRÅGA
Kan man kalla något för fridskränkning om man skickar meddelanden på messenger nattetid även ifall den andre bett den första personen inte skicka mer?Och har man rätt att anklaga någon flr att vara pervers när man dejtar en partner även ifall den yngre partnern är 28år och sprida lögner om att jag fyllekört när det är ren lögn!Är inte det förtal?Mvh Karl-göran Näsström
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Ofredande

Den situationen du i början nämner om att skicka meddelanden över nätet aktualiserar brottet ofredanden, Brottsbalken (Brb) 4:7. Det föreskrivs att "den som fysiskt antastar någon annan eller utsätter någon annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande döms, om gärningen är ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt, för ofredande till böter eller fängelse i högst ett år".

Enligt lagkommenterare är det inte bara fråga om fysiska sammanträffande som omfattas utan även genom internet. Kontakterna kan vara störande på grund av sitt antal eller på grund av när och hur de sker. Enligt förarbeten till paragrafen är en straffbar handling när handlingen utgör ett angrepp på den privata sfär som varje människa kan sägas ha rätt att hålla fredad. Därutöver krävs det att angreppet ska uppfattas som kränkande av målsägande, antingen vid tillfället eller vid ett senare tillfälle. Allmänt kan man säga att gärningen ska typiskt sett vara ägnad att kränka någons frid på ett kännbart sätt.

Sammanfattningsvis kan det alltså vara ofredande om en person ständigt skickar meddelanden över internet. Man får dock ta hänsyn till den enskilda situationen. På sociala medier finns det möjlighet att blockera/ignorera en person för att på sådant sätt inte kunna ta emot meddelanden. Om personen i fråga har gjort det, men gärningsmannen fortsätter att ta kontakt genom att komma runt detta system (exempelvis nya konton) kan det betraktas som ofredande.

Förtal

Enligt BrB 5:1 ska den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning dömas för förtal till böter. Om uttalandena med hänsyn till omständigheterna försvarligt att lämna uppgift i saken, och visar att uppgiften var sann eller att det skälig grund för den ska man inte dömas till ansvar.

Beskyllningen av det klandervärda levnadssättet ska komma till tredjemans kännedom. Det behöver inte vara fråga om att beskyllningen faktiskt har medfört andras missaktning. Vad gäller uppgiften ska det vara av nedsättande karaktär enligt den allmänna uppfattningen i samhället. Det ska vara fråga om av allvarligare beskaffenhet.

Att kalla någon för pervers är negativ uppgift som utsätter en för andras missaktning. Om grunden för det anklagelsen däremot är att det är fråga om en yngre partner är det inte givet att uttalandet kan medföra andras missaktning.

Vad gäller frågan om rattfylleri så är uttalas det i lagkommentarer som ett exempel som uppfyller lagens krav för förtal. Detta har med att göra med att rattfylleri är en brottslig gärning. Dock ska det framhållas att trafikförseelser inte allmänt sett alltid kan uppfylla lagens krav för förtal. Rattfylleri är en allvarligare form av trafikförseelse.

Med vänlig hälsning,

André Tito
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1183)
2021-04-17 Är det brottsligt att skriva sexuella skämt om någon i en sluten grupp?
2021-04-12 Får misstänkta brottslingar namnges?
2021-04-08 Allmänt om brottet förolämpning på nätet
2021-04-06 Är det förtal att sprida anklagelser till min sambo om att jag varit otrogen?

Alla besvarade frågor (91260)