Fråga om försäljning av båt då motorn är stulen

2021-07-31 i KÖPRÄTT
FRÅGA
Inför sommaren köpte vi en båt. Efter några turer ansåg vi att den var för liten, ville ha en med hytt där barnen kunde ta skydd för vinden. Då sålde vi den. Ägt i 1 månad. Den nya ägaren hörde av sig efter 2 veckor och sa att motorn på båten vi sålde varit stulen. Vi både köpte och sålde båten i god tro att allt var okej med den, då vi aldrig tidigare ägt någon båt utan vill prova om båtlivet var något för vår familj. Vad har jag att vänta mig??? Han kommer såklart att polisanmäla detta. Tydligen stals motorn 2016. Inget som jag visste. Tycker det är märkligt att det inte har kommit upp tidigare. Kan jag straffas? Han vill ha pengarna tillbaka. Såklart hade jag också velat det. Men jag känner inte att jag gjort något fel.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Lagen om godtrosförvärv

Har någon förvärvat lösöre (exempelvis en båt) genom överlåtelse från någon annan som hade egendomen i sin besittning men varken var ägare till den eller behörig att förfoga över den får förvärvaren äganderätt till egendomen om han eller hon fått den i sin besittning och var i god tro (2 § första stycket lagen om godtrosförvärv).

En förvärvare ska anses ha varit i god tro endast om det är sannolikt att egendomens beskaffenhet, de förhållanden under vilka den utbjöds och omständigheterna i övrigt vara sådana att han eller hon inte borde ha misstänkt att överlåtaren saknade rätt att förfoga över egendomen (2 § andra stycket lagen om godtrosförvärv). Sedan den nya lagen om godtrosförvärv trädde ikraft den 1 juli 2003 går det inte längre att göra godtrosförvärv av egendom som olovligen tagits från annan. Den ursprunglige ägaren har rätt att kräva tillbaka egendomen från innehavaren vilket framkommer av rättsfall ( NJA 2011 s. 907).

Även om förutsättningarna för godtrosförvärv enligt (2 §) är uppfyllda består ägarens rätt till egendomen, om egendomen har frånhänts honom eller henne genom att någon olovligen tagit den eller tvingat sig till den genom våld på person eller hot som innebar eller för den hotade framstod som trängande fara. Om ägaren inte kräver tillbaka egendomen från innehavaren inom sex månader från det att han eller hon fick eller måste ha fått kännedom om dennes innehav får förvärvaren dock rätt till egendomen (3 § lagen om godtrosförvärv). Vid en talan om bättre rätt till egendomen är det tillräckligt att den rätte ägaren lägger fram bevisning om att den påträffade egendomen tillhör honom eller henne och i fråga om stöldgods att egendomen olovligen har tagits från honom eller henne.

Om den nya ägaren till båten polisanmäler dig innebär det inte nödvändigtvis att du kommer straffas för händelsen så länge du kan påvisa att du köpte båten i god tro. Vid en polisanmälan finns däremot en risk för den nye ägaren att polis eller åklagare kommer besluta att motorn ska lämnas ut till målsäganden. Huruvida du kommer bli ersättningsskyldig eller straffad för händelsen är tyvärr ingenting jag kan besvara utan det beror på omständigheterna vid köpet och eventuellt andra faktorer som knyter an till köpet eller stölden av motorn.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Robin Forslöv
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?