FrågaPROCESSRÄTTVittna30/01/2023

Fråga om bevisvärdering av en vittnesutsaga

Hej, jag undrar hur tungt ett vittnes ord egentligen väger? Till exempel om en person misstänks för ringa stöld i butik, men personen menar att legitimation blivit stulet, och även visar att legitimation förlustanmälts ca 2 år tidigare. Det finns ingen videoupptagning på händelsen. Vittnet säger att hon känner igen personen och är ganska säker på att det var den personen som var på platsen. Hur stor är då chansen att personen döms? För att förtydliga, den anklagade menar alltså att någon annan använt sig utav hennes legitimation, det handlar alltså om identitetsintrång.

Lawline svarar

Hej! 

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. 


Som jag förstår din fråga undrar du om vittnesutsagor och hur de påverkar rätten när den dömer i ett mål. Du kanske är bekant med beviskravet i brottmål: ställt utom rimligt tvivel. Detta betyder att om rätten inte tvivlar på att den åtalade har begått brottet så ska denne dömas. Som bevismedel kan en vittnes utsaga vara ett bra medel för att styra att någonting har inträffat eller på annat sätt utesluta andra hypoteser som annars skulle göra att bevisningen inte är tillräckligt robust för att nå upp till beviskravet.  Varje vittne är skyldig att lägga en vittnesed 36 kap 11§ Rättegångsbalken och därmed lovat att tala sanning och kan annars åtalas för brottet mened om denne skulle ljuga. Rätten har sedan en rätt att göra en fri bevis prövning enligt 35 kap 1§ Rättegångsbalken och är alltså inte bunden av några regler i lag för hur den ska bedömma bevisningen som förts fram av parterna. Det är alltid svårt att göra en generell uppskattning om hur en domstol skulle ta ställning till detta i ett riktigt mål. Antaglingen skulle vittnesutsagan ställas i relation till anna stödbevisning som parterna lägger fram. Stödbevisning används för att beskriva "förgrunden" och situationen så att det blir som en berättelse - så att rätten förstår sammanhanget e.d. Alltså skulle jag säga att det faktumet att vittnet tror sig ha sett den tilltalade i butiken kan ha antingn ett starkt eller ett svagt bevisvärde beroende på den övriga bevisningen - om den samlade bevisningen når upp till beviskravet eller inte. 


Om den åtalade däremot lyckas bevisa att denne inte varit i butiken utan att det faktiskt var någon annan så kallas detta ett motfaktum och det är en mycket stark invändning som antagligen påverkar åklagarens bevisning så att den inte uppnår beviskravet. 


Hoppas du fått klarhet i din fråga. Om du har ytterligare funderingar är du välkommen att ställa ytterligare frågor. 

Hälsningar 

Johanna Wallin

Johanna WallinRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Vittna? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”