Förtida upphörande av leasingavtal för företagsbil

2019-04-24 i KÖPRÄTT
FRÅGA
Hej ! Jag leasat en ny bil för min företag maj 17, försök till fixering av en teknisk fel varit misslyckande efter 8 ggr. Lämnade bilen till försäljaren i nov 18 och skulle häva köpet och reklamera bilen . Efter flera månader nu försäljaren löst restvärde på bilen till baken utan min medgivande och vill bara betala kontant insatsen 140000 trotts att jag har betalat 8000 kr per månad för leasinghyran ca 180000 kr också . Jag undrar om ni kan hjälpa mig ? Jag har också fått nyttoavdrag kalkylen som dragits 0,5 % av köpet per månad och 0,5% per 100 körda mil.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Leasing är en form av långtidshyra; ett alternativ till traditionella banklån och avbetalningsköp. Ett leasingavtal är därför inte att jämställa med ett "vanligt" köpavtal, för vilket det finns speciallag genom köplagen som reglerar vad som gäller om det är något fel på varan.

Eftersom det inte finns någon lag som reglerar vad som gäller vid t.ex. hävning styrs det helt och håller genom vad ni avtalat när du ingick leasingavtalet. Ofta finns det vid ingående av leasing ett ganska omfattande standardavtal som du undertecknat, i vilket det regleras vad som gäller vid garantier, underhåll och förtida upphörande av leasingavtalet. Ett leasingavtal löper normalt sett över en förutbestämd period och för att det ska vara möjligt att frånträda avtalet i förtid måste ni avtalat om hur kostnaderna fördelas om avtalet avbryts. Många gånger kan en förtida uppsägning av ett leasingavtal vara förenat med höga viten. Det kan således vara så att ni avtalat om att leasingkostnaden inte återbetalas vid förtida uppsägning och att det ska göras avdrag för nyttoavdrag som det har gjorts.

Om du skrivit under ett leasingavtal i vilket det är avtalat om att sådana avdrag får göras vid en förtida uppsägning är utgångspunkten att avtalet är giltigt, då avtal ska hållas. Om ett avtalsvillkor däremot är oskäligt går det att begära av domstol att villkoret jämkas eller helt åsidosätts med stöd av den s.k. generalklausulen i avtalslagen (jfr 36 § avtalslagen). Domstolarna är restriktiva att jämka avtal mellan företag, men det kan eventuellt argumenteras för att avtalsvillkoren är oskäliga mot bakgrund av det stora antalet fel det varit på bilen.

Eftersom det inte finns någon lag som reglerar vad som gäller mellan er går det tyvärr inte att ge ett klarare svar än så. För att gå vidare krävs det i princip att en jurist går igenom avtalet, dels för att se om leasinggivaren har rätt att göra de avdrag som gjorts, dels för att se om det kan argumenteras för att eventuella villkor i avtalet är oskäliga. Givetvis kan en av våra jurister hjälpa dig med detta och även företräda dig i domstol för det fall att du och leasinggivaren inte kan komma överens.

Vi kan prata mer om detta när jag ringer dig för en telefonuppföljning. Jag kommer att ringa dig imorgon, torsdagen den 25 april klockan 11.00 för en uppföljning av svaret. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Om du inte har möjlighet den angivna tiden är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se dessförinnan så bokar vi till en annan tid.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (808)
2020-05-18 Hur kan jag få tillgång till personnummer?
2020-05-16 Kan jag häva ett bilköp?
2020-05-13 Vilken lag är tillämplig vid uthyrning av lös sak?
2020-05-04 Hur skiljer sig konsumentskyddet mellan att handla i butik eller på nätet?

Alla besvarade frågor (80337)