Förtal genom att sprida rykten

Hej, På min arbetsplats för sex månader sen var det en kollega till mig som spred rykten om mig. Idag kommer dessa rykten ibland fortfarande på tal och jag vet inte vad jag kan göra åt detta för att sätta stopp på det. Kan jag stämma min kollega eller vad tycker ni jag borde göra? Tack på förhand! Mvh Eva

Lawline svarar

Hej! 

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. 

Att sprida rykten om någon kan vara förtal. Det regleras i 5 kap. 1 § brottsbalken (BrB) (se https://lagen.nu/1962:700#K5P1S1). Med förtal menas att någon lämnar uppgift som är ägnad att utsätta en person för andras missaktning. Ryktena ska således varit avsedda att skada ditt anseende hos andra. Det kan t.ex. vara att utpeka någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt. Uppgiftslämnandet  ska typiskt sett leda till skada men skada behöver ej ha uppstått. Uppgiften ska även vara av nedsättande beskaffenhet. 

Handlingen är dock ansvarsfri om din kollega var skyldig att uttala sig eller om det annars med hänsyn till omständigheterna var försvarligt att lämna uppgift i saken (se andra stycket https://lagen.nu/1962:700#K5P1S2).

Angående vad du borde göra gäller följande. Som huvudregel åtalas förtal av målsägande själv (det framgår i 5 kap. 5 § BrB, https://lagen.nu/1962:700#K5P5S1). Brottet lyder alltså under enskilt åtal och det innebär att endast den drabbade får väcka åtal. Reglerna om enskilt åtal finner du https://lagen.nu/1942:740#K47P1S1. Undantagsvis gäller att åklagare får väcka åtal mot din kollega om du som målsägande anger brottet till åtal (genom en polisanmälan) och åtal av särskilda skäl anses påkallat ur allmän synpunkt. 

Med vänlig hälsning,  

Rådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Ärekränkning, 5 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo