Försäkringskassans uppgifter från bank i sjukpenningsärende

2021-12-28 i Försäkringskassan
FRÅGA
Hej,jag har vart sjukskriven på halvtid sedan ett år tillbaka, en anonym anmälan har gjorts till fkassan att jag bedriver avel på katter och tjänar pengar.Då har fkassa vart in på mitt konto eller hämtat bankuppgifter på bla mina swishtransaktioner.Jag har avelverksamhet, men jag går inte med vinst, fkassa kollade bara swish in, och de flesta swish var mellan min dotter och mig, vilket jag förklarat för fkassan.Får försäkringskassan hämta ut såna uppgifter? Fkassan sa även nåt att dom hade börjat samla in uppgifter om de som gått ut från kontot, men låtit de vara.Jag känner ordentligt kränkt för jag vet inte när fkassan är snokar på mitt konto, banken säger att dom får inte lämna ut och kan inte lämna ut kontoinformation, var jag än söker så finner jag ingenstans där försäkringskassan har rätt att få ut uppfifter från mitt konto när jag är sjukskriven. Men fkassan på står att dom har rätt, vad gäller? går det att få svar på det?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga gäller alltså i huvudsak vilken rätt Försäkringskassan har att inhämta uppgifter från banken när du är sjukskriven och alltså har sjukpenning. Därför kommer jag inte utreda frågan kring huruvida du faktiskt har rätt till ersättning.

Lagstöd

Försäkringskassans skyldigheter och befogenheter som är relevanta i detta fall regleras i socialförsäkringsbalken (2010:110), SFB. Närmare bestämt blir 110 kap tillämpligt. Det Försäkringskassan i detta fall undrar är huruvida du har inkomster som påverkar bedömningen av hur mycket du ska få i sjukersättning.

Vilka uppgifter som ska lämnas ut

Försäkringskassan ska utreda ärenden så bra de kan enligt 110 kap 13 §. För att göra det har de möjlighet att skicka en "förfrågan" om uppgifter till till exempel banker (110 kap 14 §). Banken har dock ingen skyldighet att svara på dessa förfrågningar om det inte framgår av lagen, tvärtom är uppgifterna sannolikt sekretessbelagda. Bankens skyldighet att svara framgår av 110 kap 33 §. Där anges att banken är skyldig att besvara Försäkringskassan förfrågan i ärenden om äldreförsörjningsstöd, bostadsbidrag och bostadstillägg, alltså inte sjukpenning. När du frågar banken om den lämnar ut uppgifter i ärenden som rör sjukpenning är svaret alltså nej.

Försäkringskassans kringgående

Det finns dock en ganska systematisk problematik med detta system. Försäkringskassan verkar ha en stark vilja att också i ärenden rörande sjukpenning få uppgifter. I en utredning föreslog Försäkringskassan precis detta (Försäkringskassan dnr 054812-2017), förslaget blev dock inte lag. Trots detta har försäkringskassan upprepade gånger utnyttjat skyldigheten banker har att lämna ut uppgifter i till exempel ärenden om bostadsbidrag, för att få uppgifter till ärenden om sjukpenning. Detta har ganska nyligen väckt stark kritik från Justitieombudsmannen (JO 2020/21 s 414 och dnr 8994-2019). Det som alltså kan ha hänt är att Försäkringskassan i sin förfrågan till banken har indikerat att det rör en annan ärendeform än sjukpenning, och banken har då trott att den var skyldig att lämna uppgifter.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis har banken alltså ingen skyldighet att lämna ut till exempel kontoutdrag när det gäller ärende om sjukpenning. Försäkringskassan tycks dock slira på reglerna ibland och utnyttja tvingande regler som inte ska användas på detta sätt för att få ut uppgifter. Banken kommer alltså svara nej om du frågar om den lämnar ut uppgifter i sjukpenningsärenden, men om det indikeras att det är ett annat ärende kan banken vara skyldig att lämna uppgifter.

Vad du kan göra

Det första du bör göra är att upplysa banken om att uppgifterna som efterfrågas rör ett sjukpenningärende. Då måste banken sannolikt fråga Försäkringskassan för att inte riskera att lämna ut sekretessbelagd information. På så sätt bör du kunna beskära Försäkringskassans möjligheter att "snoka" på ditt konto. Skadestånd från staten för kränkningen är dock sannolikt inte aktuellt, men det är svårt att bedöma på det underlag jag har.

Om du har någon följdfråga nås jag på vidar.wicklund@lawline.se.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Vidar Wicklund
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Försäkringskassan (223)
2022-01-25 Hur kommer min rätt till föräldrapenning påverkas av att jag fram till nyligen saknat SGI?
2021-12-28 Försäkringskassans uppgifter från bank i sjukpenningsärende
2021-09-30 Bostadsbidrag om man är gift men särbo?
2021-09-29 Kan ägande av andel i bostadsrätt påverka bostadsbidraget

Alla besvarade frågor (98676)