Försäkringskassan kräver återbetalning av bostadsbidrag

Hej.

Om man blivit återbetallningsskydlig på bostadsbidrag som betalats ut i två år då hushållets inkomst ändrades när makan fått ett jobb och den som får ersättningen handlat i god tro då Han ej kan prata eller skriva på svenska inte haft nån chans att upptäcka detta I tid. När man gör en omprövning anses detta som särskilda skäl för att slippa betalning. Belopp att återbetala 30 000.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Jag tolkar din fråga som att du blivit återbetalningsskyldig på grund av att du fått för mycket pengar och att du undrar om du med åberopande av "särskilda skäl" kan slippa att behöva betala.

Regler om bostadsbidrag finns i Socialförsäkringsbalken (SFB).

Vad är skillnaden mellan ett preliminärt belopp och ett slutligt belopp?

Det hela kanske inte kommer som en större chock för dig då det belopp som Försäkringskassan betalar ut i bostadsbidrag alltid är ett preliminärt belopp (SFB 95:4). I din ansökan har du uppskattat hur mycket du kommer tjäna och det är bland annat denna som ligger till grund för hur mycket pengar som Försäkringskassan slutligen betalar ut. I din ansökan försäkrade du dessutom att uppgifterna som du uppgett stämmer och att du kommer anmäla ändrade förhållanden som påverkar storleken på bidraget till just Försäkringskassan (SFB 110: 46). En sådan anmälan ska göras så snabbt som du fått kännedom om förhållandet, till exempel som i ditt fall att din make fått jobb, och allra senast efter 14 dagar (SFB 110: 47).

Det slutliga beloppet fastställs först retroaktivt, alltså i efterhand. Det görs på grundval av framförallt vad du faktiskt tjänade (SFB 95:4). Har handläggaren på myndigheten uppdagat att du fått för mycket betalt och beloppet överstiger 1200 kronor, vilket det tyvärr gör med råge i ditt fall, krävs du tillbaka på mellanskillnaden (SFB 98:6). Utöver mellanskillnaden kommer du, tyvärr, även behöva betala ett så kallat tillägg och en avgift (SFB 98:7).

Kan du undgå betalningsskyldighet på grund av "särskilda skäl"?

Det är Försäkringskassan, alltså samma myndighet som utbetalat bidraget till dig, som beslutar om återbetalningsskyldighet. Detta har de gjort på grundval av, vad det verkar som, att du underlåtit att fullgöra din uppgifts- eller anmälningsskyldighet (SFB 108:2). Ett sådant förhållande som man kan vara skyldig att lämna uppgift om och som kan tjäna som exempel igen är det jag nämnde tidigare, nämligen att din make fått jobb och att hans inkomst förändrats. Någon anmälan tycks du dock, tyvärr, inte ha gjort.

Försäkringskassan kan dock, som du själv verkar ha kunskap om, helt eller delvis efterge krav på betalning om det finns "särskilda skäl" (SFB 108:11). Detta gäller dock inte i ditt fall då det får antas att du brustit i din anmälningsskyldighet (SFB 108:14).

Det finns dock en annan möjlig lösning och det är om du "skäligen" inte borde ha insett att en sådan anmälan skulle göras (SFB 108:14).

Att din make vare sig kan prata eller skriva på svenska är något som kanske skulle kunna falla in under det sistnämnda. Det väcker dock frågor om vem som faktiskt ansökte om bostadsbidraget i första skedet och hur detta kunde gå till om det inte var någon som i viss mån också kunde prata och förstå svenska.

Jag rekommenderar dig att ta kontakt med handläggaren på Försäkringskassan och i så fall redogöra för de exakta omständigheterna mycket närmre än vad du gör i frågan. 30 000 är mycket pengar att betala tillbaka i en klumpsumma för många och därför kan det vara värt att tillägga att det säkerligen går att upprätta ett avtal om avbetalningsplan med myndigheten. Mitt råd är som sagt att kontakta handläggaren på myndigheten, antingen via samtal eller ett brev.

Skulle du bli missnöjd eller ha synpunkter på Försäkringskassans beslut kan du begära att de gör en omprövning. Skulle du inte vinna framgång här heller kan du överklaga beslutet till förvaltningsrätten, men så långt hoppas jag inte att det ska behöva gå.

Om du har fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline med en ny fråga.

Varmaste hälsningar,

Jack WaliRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Försäkringskassan? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo