Fordringar som tillgångar i bouppteckningen

FRÅGA
Hej.Vi är 7syskon som ska göra bouppteckning efter vår mamma som dog i November. 2 av mina syskon har lånat pengar av mamma som dom har skuld kvar att betala till henne. Summorna är mellan 10000-15000kr/ person hur gör vi i detta läge då vid bouppteckningen efter henne.MVH: Syskonen
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du undrar över hur dina syskons skulder till din mor ska upptas i bouppteckningen.

Ska lånet betraktas som förskott på arv?

Reglerna om arvsrätt finns i ärvdabalken, fortsättningsvis kallad ÄB. Lånet till dina syskon ska som huvudregel inte betraktas som förskott på arv i bouppteckningen då det förutsätter att det rört sig om en gåva (6 kap. 1 § ÄB första stycket ÄB). I vissa fall kan dock även ett lån betraktas som en gåva i bouppteckningen, exempelvis om lånet avskrivits, men om lånet är förenat med sedvanliga villkor blir det inte aktuellt. Som jag förstår dig rör det sig här om vanliga lån där avsikten var att de skulle betalas tillbaka till din mor. Lånen till dina syskon ska i så fall inte betraktas som förskott på arv i bouppteckningen.

Betraktas som tillgång i bouppteckningen

Om lånen inte ska beaktas som förskott på arv ska de tas upp som tillgångar i bouppteckningen (20 kap. 4 § ÄB första stycket). Skulden ska alltså betalas till dödsboet. Skulle de inte betalas har dödsboet samma möjligheter att driva in skulden som din mor hade. Om fordran är förfallen till betalning kan dödsboet då ansöka om betalningsföreläggande hos kronofogdemyndigheten (2 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning första stycket). När skulden betalats in till dödsboet fördelas den tillsammans med resterande arv mellan arvingarna.

Även själva fordringen i sig kan ärvas och fördelas mellan arvingarna. Rör det sig om ett löpande skuldebrev behöver inga åtgärder vidtas vid överlåtelse, då betalning i så fall ska ske direkt till innehavaren av skuldebrevet (11 § skuldebrevslagen). Rör det sig om ett enkelt skuldebrev är skuldebrevet ställt till "viss man", och det framgår då alltså av skuldebrevet vem som är borgenär. För enkla skuldebrev krävs att gäldenären måste underrättas, denuntieras, om överlåtelsen för att den ska bli giltig (31 § skuldebrevslagen). Om något skuldebrev inte upprättats, och dina syskon skulle motsätta sig skulderna, finns åter igen möjlighet för dödsboet att ansöka om betalningsföreläggande hos kronofogdemyndigheten (2 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning första stycket), alternativt ansöka om stämning vid tingsrätt.

Preskriptionstid för fordringen

Det framgår inte av din fråga när dina syskon fått låna pengarna, men värt att nämna är även att fordringar, om inte annat är föreskrivet, preskriberas efter tio år (2 § preskriptionslagen första stycket). Preskriptionen innebär att borgenären, i det här fallet din mors dödsbo, förlorar rätten att kräva ut fordran (8 § preskriptionslagen).

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Sophia Engdahl
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1111)
2021-10-17 Är jag skyldig att betala min avlidne mammas skulder?
2021-10-02 När anses en bouppteckning vara avslutad?
2021-09-29 Kan jag överklaga bouppteckning för att hävda dold samäganderätt?
2021-09-29 Får en dödsbodelägare agera utan de andra dödsbodelägarnas samtycke?

Alla besvarade frågor (96470)