Föravtal eller bodelning?

2015-10-29 i Bodelning
FRÅGA
2011, tog jag och min sambo kontakt med en oberoende ekonomiskrådgivare . Avsikten var att dokumentera våra tillgångar för den händelse vi skulle separera. Vi hade inte bestämt oss för det än utan skulle först separera på prov och försöka rädda relationen.Samtliga originaldokument lades i ett vapenskåp i vårt (då) gemensamma hem som endast min fd sambo hade nyckel till. Sammanställning av tillgångar/skulder visade vad min andel värderades till. Under provseparationen fick jag ut ca 70% av mitt andelsvärde som jag använde för att köpa en lägenhet. 2012 var separationen ett faktum. Jag nekades tillgång till de dokument som togs fram vid vår provseparation samt andra tillhörigheter. M.a.o genomfördes inte en juridisk korrekt bodelning. Jag gick miste om de övriga 30% av mitt andelsvärde.Ett år senare tog jag kontakt med den ekonomiskarådgivare som hjälpt oss och fick kopior på gåvobrev, revers och inventarie lista. Det visade sig att endast gåvobreven var undertecknade av båda parter och inte inventarielistan samt en revers till mig.Slutet av September 2015 fick jag brevledes mottaga ett skuldebrev som sagts upp av min fd sambo som tecknades för 10 år sedan.Hur går jag vidare? Vad finns det för juridiska möjligheter för mig att få ut 30% av mitt andelsvärde och hur hanterar jag skuldebrevet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det finns tre sätt att reglera hur ägandet ska se ut efter en bodelning. Genom 1) samboavtal, 2) föravtal och 3) bodelning.

1. Samboavtalet ska vara skriftligt och undertecknat av båda parter. I samboavtalet kan avtalas om hur en eventuell bodelning ska ske.

2. Föravtal kan ingås av samborna inför en omedelbart förestående upphörande av samboförhållandet och kan reglera allt som har med bodelningen att göra. Exempelvis vad som ska ingå i den eller att någon ska få behålla någon egendom som sin och därmed hålla egendomen utanför bodelningen. Även föravtalet ska vara skriftligt och undertecknas av båda parter enligt 9 § sambolagen.

3. Bodelning förrättas av samborna tillsammans och över bodelningen ska en skriftlig handling upprättas som skrivs under av båda samborna. En begäran om bodelning måste göras senast ett år efter samboförhållandet upphörde enligt 8 § sambolagen.

I ditt fall torde dessa inventarielistor inte kunna utgöra varken föravtal eller samboavtal då de inte är undertecknade av er båda.

Då det är mer än ett år sedan samboförhållandet upphörde och inte någon begäran om bodelning framställts har rätten härtill försuttits och därmed gått förlorad. Det innebär att det du vid en bodelning skulle haft rätt till därmed gått förlorat.

Vad gäller skuldebrevet kan detta eventuellt vara preskriberat enligt 2 § preskriptionslagen. Detta förutsätter dock att inget preskriptionsavbrott skett enligt 2 och 5 §§ samma lag. Har preskriptionsavbrott skett är fordran inte preskriberad och skulden kan därmed krävas in.

Jag hoppas det var svar på din fråga.

Vänligen,

Robert Lindström
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2641)
2020-10-20 Hur mycket av bostadens värde får jag vid en separation om jag gett min sambo 90% av lägenheten i gåva?
2020-10-16 Vilken egendom ska ingå i bodelningen vid en skilsmässa?
2020-10-13 Kan ett arv ingå i en bodelning?
2020-10-11 Lösa ut partner ur bostad vid bodelning

Alla besvarade frågor (85162)