För högt utbetald lön. Nu kräver arbetsgivaren tillbaka det överskjutande beloppet. Vad gäller?

2019-01-17 i Fordringar
FRÅGA
HejJag jobbade knappt 5 månader på en skola i H-stad (fram till sommaren 2018) och sa upp mig sedan. Började på annan skola i T-stad kommun och jobbade där ca 40 dagar (20 augusti - 30 september). Under perioden augusti - oktober 2018 märkte jag att det kommit för mycket pengar på mitt konto, ringde och kollade med sista arbetsgivaren någon gång i oktober som hänvisade mig till sitt lönekontor. Lönekontoret var helt ovetande om detta och påstod att ingen extra pengar utöver det normala hade utbetalats. Till de extra beloppen fick jag inget besked varken genom dator eller i pappersform och det var svårt att spåra vem utbetalaren var. Jag lade detta på is och idag fick idag ett återkrav på 75000 för för mycket utbetalad lön. Jag har spenderat pengarna och har svårt att betala tillbaka. vad ska jag göra? Måste lägga till att utbetalaren var skolan i H-stad (förstod det idag när jag fick återkravet).
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Detta är inte en helt ovanlig situation, utan denna typ av misstag har varit föremål för rättsliga tvister ett flertal gånger. Den rättsliga principen som avgör huruvida du behöver betala tillbaka pengarna eller inte kallas för condictio indebiti. Principen regleras inte i lag, utan får sin grund i princip helt och hållet från praxis. Just vad gäller situationer med felaktigt utbetalda löner har principen använts flera gånger i domstol.

Jag kommer i det följande att beskriva denna princip och hur bedömningen görs i domstol, så att du får en uppfattning om vad som skulle kunna gälla i ditt fall. Med det sagt kommer jag inte att kunna ge dig ett rakt svar på huruvida en domstol skulle döma till din fördel eller inte, eftersom bedömningarna görs med hänsyn till omständigheterna i varje enskilt fall.

Condictio indebiti
Principen condictio indebiti handlar om att en person som av misstag utbetalt ett belopp till någon har rätt att få beloppet återbetalt. Huvudregeln är alltså att återbetalning ska ske till den som av misstag utbetalt ett belopp. När lön felaktigt betalats, oavsett om det skett till ett för högt belopp eller trots att någon lön inte ens skulle utbetalas.

Det finns dock ett undantag från denna huvudregel, som skulle innebära att du inte behöver betala tillbaka beloppet. För att undantaget ska vara aktuellt krävs i princip två saker.

1. Att du mottagit beloppet i god tro,
2. och att du i god tro har inrättat dig efter det mottagna beloppet.

Vad detta närmare innebär är att du varken ska ha insett eller borde ha insett att det mottagna beloppet var felaktigt utbetalt, samt att du fortfarande inte hade eller borde ha haft den insikten då du inrättade dig efter beloppet. Att inrätta sig efter beloppet innebär exempelvis att använda pengarna eller planerar din budget och dina inköp därefter.

Eftersom att du verkar ha inrättat dig efter beloppet kvarstår frågan om du var i god tro vid mottagandet av beloppet och vid inrättandet därefter.

God tro
Frågan om god tro har i denna typen av löneutbetalningar prövats flera gånger. I bedömningen tas hänsyn till omständigheterna i fallet som talar antingen för eller emot att mottagaren var i god tro.

I detta fall kan jag identifiera följande saker som talar för respektive mot att du kan anses ha varit i god tro.

Saker som talar för att du var i god tro.
1. Att du kontaktade din arbetsgivare och hörde efter om de betalat för hög lön till dig, men fick besked om att allt var i sin ordning.

Saker som talar mot att du var i god tro.
1. Att det rör sig om ett högt belopp som direkt antyder att det är felaktigt.
2. Att du (som jag förstår det) inte kontaktade den förre arbetsgivaren, alltså den skolan som kräver pengarna åter och undersökte om pengarna kunde ha kommit därifrån.
3. Att det inte fanns någon lönespecifikation eller dylikt kopplat till beloppet, som skulle ha talat för att det var ett korrekt utbetalat belopp.

Som du ser finner jag tyvärr fler saker som talar till din nackdel än till din fördel. När man mottar ett belopp på detta sätt under de omständigheterna som du gjort ställs krav på att man faktiskt har en befogad tro att beloppet är korrekt utbetalt. Det hade varit annorlunda om du exempelvis hade frågat skolan i H-stad om beloppen och de försäkrat dig om att allt var i sin ordning. I så fall hade de sannolikt förlorat sin rätt att kräva tillbaka pengarna.

Som det ser ut är min uppfattning således att du sannolikt inte skulle vinna i domstol om skolan krävde dig på att få beloppen tillbaka.

Vad kan du göra?
Det första du bör göra är att, mot bakgrund av vad jag skrivit om hur prövningen görs, göra en egen bedömning av ditt fall.

Därefter bör du fundera på om du ska bestrida eller medge deras krav på återbetalning. Det enda sättet för skolan att mot din vilja få tillbaka pengarna är att stämma dig i domstol. Eftersom att det rör sig om ett förhållandevis högt belopp kan det mycket väl vara så att de tycker att det är värt att stämma dig i domstol om du bestrider deras krav. Om du då förlorar behöver du dessutom betala skolans rättegångskostnader. Därför rekommenderar jag att du medger skolan krav om du inser att du inte har goda chanser att vinna tvisten om den tas till domstol.

Om du bestämmer dig för att medge kravet är mitt råd att du i kontakt med skolan försöker få dem till att gå med på en återbetalningsplan som du skulle klara av. Ni kan alltså upprätta ett avtal där ni kommer överens hur mycket du i så fall ska betala tillbaka exempelvis månadsvis. Detta skulle alltså kunna vara ett sätt att underlätta återbetalningen för dig så att du klarar av det ekonomiskt.

Jag hoppas att jag nu klargjort den juridiska aspekten av din situation, och att du därmed fått svar på din fråga. Om du har följdfrågor angående mitt svar kan du maila mig till Joel.Herrault@Lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Joel Herrault
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fordringar (565)
2019-05-23 Skriva fordran till ett dödsbo
2019-05-20 Vem vänder vi oss till för att få tillbaka felaktigt utbetalda pengar?
2019-05-20 Hur goda chanser har jag att vinna en tvist om en skuld när motparten påstår att namnteckningen är förfalskad?
2019-05-18 Hur kan jag driva in en skuld?

Alla besvarade frågor (69223)