Finns det undantag från försörjningskravet?

2021-06-08 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej! Jag och mina tvillingar som är 14 månader gamla är svenska medborgare. Mina barn är födda utomlands, men vi bor i Sverige nu. Vi hade sökt om uppehállstillstánd till min man (vi är gifta sedan 2014) för tre år sedan, men fick avslag pga jag inte var folkbokförd i Sverige och kunde inte uppfylla försörjningskravet. Jag kan inte uppfylla det nu heller, jag har bara föräldrarpenning och barnbidrag men ingen bostad. Finns det något undantag för oss för att vi har barn? Det är svårt att sköta två bebisar ensam, jag behöver min mans hjälp både psykiskt och fysiskt.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I mitt svar kommer jag först gå igenom vad som krävs för att uppfylla försörjningskravet för uppehållstillstånd på grund av anknytning. Sedan kommer jag besvara din fråga om det finns undantag från försörjningskravet för familjer med barn. I mitt svar tillämpar jag utlänningslagen (UtlL) och begränsningslagen (BegrL).

Vad innebär försörjningskravet och hur uppfylls den?

Det finns ett försörjningskrav för anknytningspersonen, det vill säga du, detta för att du är bosatt i Sverige. Du är alltså personen som din man har anknytning till (5 kap. 3 b § UtlL och 9-10 §§ BegrL).

Försörjningskravet innebär för dig som anknytningsperson att du ska kunna försörja dig själv, övriga personer i hushållet och de familjemedlemmar som ansöker om uppehållstillstånd. Detta bevisar du genom att ha regelbundna arbetsrelaterade inkomster, du ska även uppfylla normalbeloppet vilket är pengar så att det räcker till mat, kläder, hygien etc.

Som en arbetsrelaterad inkomst räknas till exempel:

- lön från arbete

- arbetslöshetsersättning

- sjukpenning

- inkomstgrundad ålderspension.


För 2021 är normalbeloppet som du ska uppfylla:

- 8 287 kronor för sammanlevande makar eller sambor

- 2 662 kr för barn till och med 6 år

- 3 064 kronor för barn 7 år eller äldre.

Det krävs även att du har en bostad av tillräcklig storlek. För två vuxna och barn krävs det två rum eller mer med kök eller kokvrå, två barn kan dela ett rum. Du behöver alltså en bostad med minst två rum och kök eller kokvrå. Att hyra bostaden i andrahand går bra, men denna måste vara godkänd av hyresvärden, bostadsrättsföreningen eller hyresnämnden. Inneboende eller att bo hos föräldrar kommer inte godkännas som boende.

Finns det undantag från försörjningskravet?

Som ovan redogjort är försörjningskravet ett villkor för att bevilja uppehållstillstånd på grund av anknytning till en person i Sverige. Det finns ett undantag från försörjningskravet som fastslår att försörjningskravet inte gäller om den person som utlänningen åberopar anknytning till är medborgare i Sverige, annan EES-stat eller Schweiz (5 kap. 3 c § 2 p UtlL).

På grund av den tillfälliga lagen (BegrL) har möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige skärpts. Detta innebär att försörjningskravet gäller även om personen som utlänningen åberopar anknytning till är svensk medborgare. Undantaget kan alltså inte tillämpas just nu på grund av BegrL och i just ditt fall, då du är svensk medborgare och din man är medborgare i ett tredje land.

Om Migrationsverket avslår er ansökan om uppehållstillstånd när din man ansöker med anknytning till dig på grund av att du inte uppfyller försörjningskravet, kommer de att bedöma om uppehållstillstånd kan beviljas på grund av anknytning till barnen. Barnen är undantagna försörjningskrav. Detta innebär att din man kan, om ni får avslag på ansökan om uppehållstillstånd med dig som anknytningsperson ansöka genom era gemensamma barn. Ni kommer då vara undantagna från försörjningskravet.

Sammanfattning och vägledning

För att beviljas uppehållstillstånd måste personen som utlänningen åberopar anknytning till uppfylla försörjningskravet. Om personen inte gör det kommer det bli ett avslag, undantaget som handlar om medborgarskap går inte att använda på grund av BegrL. Det du och din man kan göra om ni får avslag på er ansökan med dig som anknytningsperson är att göra en ansökan med barnen som anknytningsperson. Det jag kan rekommendera dig att göra är att försöka hitta en egen bostad och försöka ha en arbetsrelaterad inkomst genom t.ex. ett arbete. Vidare rekommenderar jag dig att ta kontakt med Migrationsverket för mer vägledning kring uppehållstillstånd med anknytning till dig och era gemensamma barn.

Om du behöver mer rådgivning rekommenderar jag dig att ta kontakt med vår byrå.

Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du såklart välkommen att ställa en ny!

Med vänliga hälsningar,

Jasmin Öykü Özdemir
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1252)
2021-11-27 Valid residence permit as a requirement for a new permit
2021-11-17 Permanent uppehållstillstånd
2021-11-14 Vad händer om man reser utan uppehållstillståndskort?
2021-11-13 What can affect an application for permanent uppehållstillstånd/permanent residence?

Alla besvarade frågor (97662)