FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt06/04/2020

Finns det ett juridiskt ansvar att ta hand om sina föräldrar?

Vad har man för skyldighet att ta ansvar för gammal förälder?

Har en gammal mamma jag alltid haft dålig kontakt med, hon har varit tablettmissbrukare och diagnostiserad med borderline. Nu är hon dement och klarar sig inte själv.

Jag är fullkomligt nedringd av henne, hemtjänst, vårdpersonal, biståndshandläggare. Jag vill inte vara någon sorts vårdnadshavare för henne? Hon är inte omyndigförklarad ännu?

Hur kan man slippa ifrån detta, har man verkligen ansvar för att vara någon sorts samordnare/kontaktperson för en gammal förälder? Ska jag vara tvungen att hitta någon som kan adoptera mig vid 56 års ålder?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!

Regler om föräldraskap finns i föräldrabalken (FB).

Har barn ansvar och skyldigheter gentemot sina föräldrar?

Enligt svensk rätt har barn varken ett ansvar eller några juridiska skyldigheter gentemot sina föräldrar. Anhörigas hjälp är helt frivillig. Hemtjänst, vårdpersonal och biståndshandläggare kan komma att rådfråga anhöriga vid beslut, men det är inte ett krav att barn eller anhöriga ska vara involverade.

Vad är godmanskap och förvaltare?

En person som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande inte kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person kan få en god man i syfte att sörja för dessa ändamål (11 kap. 4 § FB). En förvaltare har precis som en god man till uppgift att bevaka den enskildes rättigheter (11 kap. 7 § FB). Det som skiljer sig mellan en god man och förvaltarskap är frivilligheten. Ett godmanskap är en frivillig åtgärd och ska anordnas i första hand. Ett förvaltarskap är mer ingripande för den enskilde och innebär förvaltaren har inom ramen för sitt förvaltaruppdrag har ensam rådighet över den enskildes egendom och företräder denne i alla angelägenheter som omfattas av uppdraget (11 kap. 9 § FB).

Vem kan ansöka och anmäla om godmanskap eller förvaltare?

De som kan ansöka om godmanskap eller förvaltarskap är make, sambo, den enskilde själv och de närmsta släktingarna (11 kap. 15 § FB). Ansökan sker till den tingsrätt där den enskilde är folkbokförd (11 kap. 25 § FB). De allra flesta kommuners överförmyndare tillhandahåller ansökningsblanketter digitalt och informerar om det underlag som krävs för en ansökan.

Personer som inte är behöriga att ansöka om godmanskap eller förvaltarskap till tingsrätten kan fortfarande ha ett anmälningsansvar till kommunens överförmyndare om personen i sin yrkesroll kommer i kontakt med en enskild som kan behöva ett godmanskap eller förvaltarskap. Personal inom socialtjänsten ska anmäla till överförmyndaren i kommunen om personalen har kommit i kontakt med en enskild som bör förordnas en god man eller förvaltare (Socialtjänstförordningen 5 kap. 3 §).

Rekommendation

Jag rekommenderar att du vänder dig till de instanser som har kontaktat dig och förklarar att du inte längre vill bli kontaktad angående beslut som rör din mamma. Din mamma kan även bli förordnad med en god man eller förvaltare om det finns förutsättningar för detta. Ett godmanskap eller förvaltarskap kan ansökas av dig som anhörig, men ett sådant behov kan även anmälas av de personer som i sin yrkesroll träffar din mamma. En sådan anmälan skickas till överförmyndaren i kommunen som sedan utreder om ett behov finns av godmanskap eller förvaltare. Jag rekommenderar därför att du i dina kontakter med personal kring din mamma uppmanar dem att göra en sådan anmälan.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Annars är du välkommen att ställa en till!

Vänligen,

Julia PerssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”