Felaktig vara eller inte?

2020-06-03 i Köplagen
FRÅGA
Jag har sålt en grästrimmer som är några år gammal och köparen provkörde den och ville ha den sen. Han frågade om batteriet då grästrimmern var lite seg vid provkörningen sa då att den behöver laddas ytterligare för att den ska hålla en hel klippning. För mig så håller den en hel tomt trimning sa jag. Han godtog det och köpte varan. Nu hörde han av sig och ville häva köpet för batteriet var inte bra tyckte han. Vad gäller?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Tillämplig lag

Jag tolkar din fråga som att du i egenskap av privatperson har sålt grästrimmern till en annan privatperson. Därmed är köplagen, härefter förkortad som KöpL, tillämplig (1 § KöpL).

Är grästrimmern felaktig?

En vara ska stämma överens med vad som följer av avtalet, och om inte annat följer av avtalet ska varan vara ägnad för det ändamål för vilket varor av samma slag i allmänhet används (17 § första och andra stycket 1 punkten KöpL). En vara är dessutom felaktig om den avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta, vilket innebär att den är felaktig om den avviker från vad köparen har haft anledning att förvänta sig med hänsyn till varans pris och de omständigheter som den bjuds ut under (17 § tredje stycket KöpL). Detta är något som köparen kan tänkas anföra i ditt fall, det vill säga att denne har haft anledning att förvänta sig mer av trimmern. Sist men inte minst är en vara felaktig om den avviker från sådana uppgifter om varans egenskaper och användning som säljaren har lämnat vid marknadsföringen av varan eller annars före köpet, förutsatt att detta kan ha inverkat på köpet (18 § första stycket köplagen). Förutsatt att de uppgifter som du lämnade vid köpet var sanna så är det dock inget som köparen kan använda mot dig.

Det du kan anföra till din fördel är att köparen inte såsom fel får åberopa vad han måste antas ha känt till vid köpet, och eftersom han dessutom undersökte varan innan köpet så får han inte heller så som fel åberopa vad han borde ha märkt vid undersökningen (20 § KöpL). Han visste alltså om batteriets egenskaper vid köpet och kan därför inte klaga på det i efterhand.

Sammanfattning

Köprätt handlar många gånger om argumentation för att komma fram till en slutsats. Ovan har jag anfört punkter som rättsligt skulle kunna stötta er båda i era respektive ståndpunkter, och särskilt bör du trycka på att köparen har undersökt varan innan köpet och därför inte får åberopa vad han borde ha märkt vid undersökningen.

Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till!

Med vänlig hälsning,

Julia-Saga Nilsson Herhold
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1299)
2021-01-17 Vad gör vi när vi beställt men inte fått leverans?
2021-01-17 Ett fel uppstår efter ett bilköp mellan två privatpersoner, vem har gjort fel och kan en stämning bli aktuell?
2021-01-17 Kan ägandet gå tillbaka om köparen inte hämtar varan?
2021-01-17 Måste jag köpa tillbaka en trasig sadel?

Alla besvarade frågor (88142)