Fel på köpt bil i befintligt skick när elbackspeglar inte fungerar?

2017-07-29 i Köplagen
FRÅGA
3 § KöpLJag har köpt en begagnad bil, som enligt köparen är i fint skick, upptäckte när jag kom hem att elspeglar inte fungerar, ena sidorutan fungerar, den andra sidorutan fungerar hjälpligt men låter som den håller på att gå sönder när som helst. Jag vet att man köper bil i befintligt skick och har skyldighet att kolla upp den, men om säljaren säger att den är fin och det inte finns några kända fel..det här kan de ju knappast ha missat..? Vad kan jag göra?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du köpt bilen av en annan privatperson, vilket innebär att köplagen (1990:931) (KöpL) kommer att tillämpas (se 1 § KöpL). Såvida ni inte kommit överens om något annat, så kommer köplagen gälla fullt ut (eftersom köplagen inte är tvingande kan parterna avtala om annat)(se 3 § KöpL).

Jag kommer att dela upp svaret i två delar. Först kommer jag att gå igenom lagens regler och därefter kommer jag att ge dig en slutsats och rekommendation vad du kan göra härnäst.

Fel på bilen?

Först och främst bör jag nämna att huvudregeln är att risken för bilen går över på dig (såsom köpare) i och med att du tog emot bilen (se 12-13 § KöpL). Detta innebär att du står risken för möjliga skador som uppkommer efter detta datum och som inte beror på säljaren. Säljaren ansvarar dock för fel i lagens mening som funnits vid köpet, även om de visar sig först senare.

Vad som är ett fel i lagens mening fastställs med ledning av 17–21 §§ KöpL. Vilken paragraf som du kan använda avgörs i ditt fall av om bilen såldes "i befintligt skick" eller inte. Bilar och annan lös egendom säljs nämligen inte utan vidare i befintligt skick, utan det krävs att ni faktiskt har kommit överens om att ett sådant förbehåll (se 19 § KöpL).

Det framgår inte klart av din fråga om ni har kommit överens om att bilen skulle säljas i “befintligt skick” eller inte. Jag kommer dock i mitt svar utgå från att så är fallet.

Fel på bilen som såldes i befintligt skick?

Att bilen har sålts i befintligt skick innebär att du köpt bilen i det skick som den befann sig i vid köpetillfället. Det är alltså ett förbehåll som begränsar säljarens ansvar för eventuella fel. Detta påverkar även din (såsom köpare) s.k. undersökningsplikt, eftersom du i eget intresse har anledning att noga undersöka bilen före köpet.

Trots att ett sådant förbehåll tagits in, så ska bilen under vissa förutsättningar ändå anses vara felaktig:

1. Om bilen inte överensstämmer med de uppgifter som säljaren lämnat och som kan antas ha inverkat på köpet (19 § första stycket punkt 1 KöpL)

2. Om säljaren undanhållit ett väsentligt förhållande avseende bilens egenskaper eller användning, som denne känt till, och som du med fog kunnat räkna med att få upplysningar om (19 § första stycket punkt 2 KöpL)
3. Om bilen är i väsentligt sämre skick än vad du med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter haft fog att räkna med, samt att undanhållandet kan antas ha inverkat på köpet (19 § första stycket punkt 3 KöpL).

Det är tyvärr svårt för mig att med den information jag fått säkert avgöra om detta är ett köprättsligt fel eller inte, men jag ska försöka ge dig vägledning ändå:

1) Att säljaren sagt att bilen varit i “fint skick” är troligen inte tillräckligt för att för att första punkten ska vara uppfylld. Detta eftersom det inte rör sig om tillräckligt konkreta uppgifter.

2) Gällande tredje punkten har jag för lite information för att kunna avgöra om den är aktuell. När man bedömer vad köparen med fog ha kunnat förutsätta, måste man nämligen vid köp av en begagnad bil ta hänsyn till bilens ålder, körsträcka och pris m.m..

3) Enligt andra punkten har säljaren en upplysningsplikt. Bedömningen av vilken omfattning säljarens upplysningsplikt har ska dock ställas i relation till köparens undersökningsplikt (se nedan). Har köparen alltså kunnat finna felet vid en undersökning så ska säljarens upplysningsplikt normalt inte bli aktuell.

Sidorutan som håller på att gå sönder: Säljaren är inte skyldig att upplysa dig om fel och brister i bilen av mindre betydelse. Detta beror på att man som köpare måste acceptera att en begagnad vara inte i alla hänseenden är sådan som man kanske skulle önska. Därför är problemet med sidorutan förmodligen inte ett tillräckligt väsentligt förhållande för att ingå i säljarens upplysningsplikt.

Elbackspeglar som inte går att manövrera: Gällande förhållanden som du kunnat upptäcka vid en undersökning blir säljarens upplysningsplikt normalt inte aktuell. Eftersom min bedömning är att elbackspeglar som inte går att manövrera är en sådan brist som borde ha upptäckts vid en undersökning, så ingår det inte i säljarens upplysningsplikt.

Köparens undersökningsplikt

Du har som köpare ett visst ansvar för att skaffa sig kunskap om varan, s k undersökningsplikt. Även om köpare normalt inte har en skyldighet att undersöka varan innan köpet, kan köparens möjlighet att göra ett fel gällande påverkas i två situationer: 1) Om köparen faktiskt har undersökt varan före köpet, eller 2) utan “godtagbar anledning” inte följt säljarens uppmaning att undersöka bilen. I dessa båda situationer kan köparen inte göra gällande fel på bilen för sådant som köparen, med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet, borde ha märkt, (se 20 § andra stycket KöpL).

Slutsats

Utifrån det du har beskrivit har jag gjort följande bedömning: Det kan vara svårt att hävda både första och andra punkten, och vad gäller tredje punkten så krävs det mer information för att bedöma om den är aktuell. Du bör dock tänka på att även om elbackspeglarna skulle utgöra ett fel i lagens mening, är det möjligt att de ändå inte går att göra gällande på grund av undersökningsplikten.

Vad kan du göra nu?

Innan du funderar på att försöka vidta rättsliga medel så rekommenderar jag dig att kontakta säljaren och påtala de uppkomna problemen. Om du behöver mer hjälp råder jag dig till att boka en tid hos en av våra jurister. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Anna Holmström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1388)
2021-07-30 Köpares dröjsmål med hämtning
2021-07-29 Fel i husvagn, köparens rättigheter
2021-07-29 Fel i husvagn
2021-07-28 Felansvaret enligt köplagen - Vad gäller?

Alla besvarade frågor (94414)