FrågaKÖPRÄTTKöplagen24/05/2020

Fel på en valp

Har köpt en valp med defekter, problem med ögonen, navelbrock och fick betala fullpris. Betalade innan jag läst veterinärutlåtandet eftersom de hade dålig täckning ute på landet så fick jag swischa innan jag var där.

Har jag rätt att få tillbaka pengar och i så fall hur mycket. Vill fortfarande ha valpen. Betalade 12000 kr.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till oss med Lawline. Jag hoppas jag kan hjälpa dig besvara ditt problem. Jag kommer behandla det i tre steg

(1) Vilka regler gäller?(2) Är det "fel" på hunden?(3) Vad om - något - kan du kräva1. Vilka regler gäller


En hund är från en juridisk synvinkel att se som en sak detta gör att vid köp av valpar så gäller antingen konsumentköplagen (KKL) eller Köplagen (KöpL). Konsumentköplagen gäller när det är ett köp mellan en konsument och en näringsidkare medans köplagen gäller övriga köp, 1§ KKL. 1 § KöpL.

För dig blir betydelsen om du har köpt valpen av en kennel eller av en privatperson. Detta kommer påverka reglerna och dina möjligheter kräva pengar tillbaka. Jag kan inte besvara vad som gäller just för dig och kommer därför att försöka - i resten av mitt svar- föra fram vad som gäller vid både konsumentköp eller och vanliga köp.2. Är det "fel" på hunden?

Vid köp enligt båda lagar har man rätt att kräva någon form av kompensation om det man köpt är felaktigt. Vad som är ett fel beror på vad det är man köpt. Den generella regeln är att de är fel om de avviker från vad man hade fog att förvänta sig, 17 § 2 stycket KöpL, 16 § 2 stycket 3 punkten KKL.

Köper man en hund för ett normalt pris, vilket jag utgår från att 12 000 är, så har man fog att förvänta sig att den inte har de defekter som du talar om. Vidare så tolkar jag det som att de framgår av veterinär utlåtandet att hunden hade dessa problem. Felen fanns alltså när du fick hunden, 21 § KöpL, 20 § KKL. Vidare så tolkar jag det som att du märkte felen inom en rätt kort tid från köpet. Detta är en förutsättning för att du ska få göra felet gällande.

Är det ett konsumentköp så är 6 månader alltid inom rätt tid, 20a § KKL. Vid ett köp enligt Köplagen ska man göra det gällande inom skälig tid. Vad som är skälig tid påverkas av att man har en skyldighet att undersöka varan i enlighet med sedvanan vid sådana köp, 31 § KöpL. I ditt fall så borde du oavsett hur du fick reda på veterinär informationen (se nedan) ha påkallat felet direkt efter du läste informationen. Har du då inte påpekat direkt, eller i nära tid, från när du väl läst utlåtandet så har du med största sannolikhet försuttit din rätt att reklamera felet, 32 KöpL.

Men förutsatt att du har påkallat felet i rätt tid så blir frågan om du får göra det gällande. De är nämligen bara fel som man inte visste om innan som får göras gällande.

Att du har köpt utan att läsa veterinär utlåtandet talar mycket för att de fel som du vill göra gällande är något som du borde vetat om. Att läsa utlåtandet kan ses som något som gör att du hade fog att förvänta dig att hunden skulle ha problem. Detta beror dock helt på hur du fick utlåtandet. Här spelar: Hur din möjlighet att läsa innan köpet var samt vad säljaren i övrigt sagt om valpen stor roll. En liknande bedömning sker om det är ett konsumentköp men där borde bedömningen vara mer givmild till din fördel, 16 § KKL.

Ett exempel på sådan bedömning är följande.

Ifall de har skickat utlåtandet till dig och du då har swishat pengarna, utan att ha läst informationen, men har fått möjligheten så har du inte rätt till avdrag. Du hade fog att förvänta dig defekterna.

Är de däremot så att du köpte hunden och du sedan först senare fick reda på veterinär informationen och de sedan i övrigt inte framgick av priset eller annonsen att hunden hade dessa problem, ja då har du rätt att kräva prisavdrag enligt båda regelverken.

Sammanfattning: Att hunden har dessa defekter är normalt något som man inte har fog att förvänta sig. De kan dock vara att just du hade det då du borde ha läst veterinär utlåtandet. Om sådan krav kan ställas beror helt på vilka möjligheter du haft att kontrollera veterinär informationen.

Om du inte vetat om informationen när du köpte valpen så har du ifall de är ett konsumentköp rätt att göra det gällande. Är de däremot ett vanligt köp så ställs även krav på att du påpekar det efter en kort tid.

3. Vad om - något - kan du kräva

Om de är ett fel så har du rätt till en påföljd, 30 § KöpL, 22 § KKL. Eftersom en hund inte kan "lagas" så är inte avhjälpande aktuellt. Vidare är inte omleverans möjligt eftersom hundar är en sådan unik vara. Istället blir påföljden för båda lagrum prisavdrag, 37 § KöpL, 28 § KKL. Prisavdraget blir då vad som en hund av den "kvalitet" som du har fått hade varit värd, 38 § KöpL.

Jag hoppas att detta har besvarat din fråga.

Med vänliga hälsningar

Karl MontalvoRådgivare
Hittade du inte det du sökte?