FrågaKÖPRÄTTKöplagen17/11/2020

Fel i vara

Jag köpte en moped som privatperson av en annan privatperson.

Denne sa att mopeden rullat bara någon mil och att hans son hellre velat köra en annan moped. Mopeden var köpt ny 2020 och hade två års garanti från företaget den var köpt på.

Jag provade den och den fungerade i stort. Väl hemma efter några veckor och grabben fått sitt körkort kom han bara 50 meter innan det blev problem med strömmen. Först slocknade lamporna sedan la den av.

Nu säljer firman som sålt den att de bytt motor på den åt förra ägaren. De kan ta in den men en månads väntetid.

Jag hade hellst velat häva köpet.

Kan jag göra det? Har säljaren någon skyldighet att köpa tillbaka den? Han sa inget om motorbyte..Jag vill ju att min son skall få köra moppe nu. Jag vill köpa en moppe som funkar. Å andra sidan kanske verkstaden löser det, men först om en månad..

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Säljarens felansvar regleras i Köplagen.

Förutsättningen för att en köpare ska kunna begära prisavdrag/hävning är här att det kan anses föreligga ett fel i varan (30 § Köplagen). Om det visar sig att varan är felaktig har köparen rätt att kräva dels prisavdrag, som beräknas av förhållandet mellan det nedsatta och avtalsenliga priset motsvarande förhållandet mellan värdet på det felaktiga och det avtalsenligt skicket (38 § Köplagen). Köparen har även rätt att kräva skadestånd om han lider någon skada på grund av felet i varan (40 § Köplagen). Slutligen kan köparen häva köpet om felet är av väsentlig betydelse för honom och säljaren insåg eller borde insett detta (39 § Köplagen).

Vad utgör en felaktig vara?

Varan felaktig enbart om felet fanns vid riskövergången

Den avgörande tidpunkten för avgörandet om huruvida en vara är felaktig eller inte är vid överlämnandet av varan (21 § Köplagen). Då anses risken övergå från säljare till köpare. Har ett fel uppstått i varan före överlämnandet svarar alltså säljaren för felet även om detta visar sig först senare. Uppstår felet först efter riskövergången svarar köparen för felet. I ditt fall verkar det som att felet funnits före köpet i och med att säljaren redan gjort ett byte av motorn.

Avtalsenligt skick - ändamålsenligt skick

I första hand ska varan stämma överens med vad som följer av avtalet (17 § Köplagen). I och med att du inte nämner att säljaren specificerat mopedens skick skick ytterligare får man gå vidare till mer allmänna utgångspunkter kring skick. I regel ska varan då vara ägnad för det ändamål för vilket varor av samma slag i allmänhet används (17 § Köplagen), eller vara ägnad för ett särskilt ändamål om säljaren vid köpet måste ha insett detta särskilda ändamål och köparen haft anledning att förlita sig på säljarens sakkunskap och bedömning. Om varan inte stämmer överens i det ovannämnda anses den som felaktig.

Fel som köparen får antas känt till vid köpet går inte att åberopa

En ytterligare dimension är att du inte får åberopa såsom fel det du måste antas ha känt till vid köpet (20 § Köplagen). Om köparen har undersökt varan före köpet får denne nämligen inte åberopa fel som hen borde märkt vid undersökningen. Här ställs dock inga omfattande krav av köparen. Det finns ingen skyldighet att undersöka en vara före ett köp, och har en undersökning skett ska det beaktas hur långtgående denne varit och vilka praktiska möjligheter köparen haft att vid undersökningen upptäcka felet. Är det så att felet krävt omfattande undersökning/mekanikerbesök krävs det inte av dig att du ska ha upptäckt ett sådant fel. För ett sådant krav förutsätter det att felet varit relativt lätt att upptäcka samt att du, vid upptäckt hade förstått vad felet innebar. Att upptäcka ett motorfel är inget som en privatperson i normala fall kan göra, och detta kan alltså inte krävas av dig.

Avgörande att du reklamerat felet

Om det är så att felet fanns vid riskövergången och du inte kan anses ha känt till detta vid köpet går det ändå inte att åberopa om du inte reklamerat felet till säljaren inom skälig tid efter det att han märkt av felet (32 § Köplagen). Här torde ett par månader vara en skälig frist. Krav på innehållet i en reklamation är inte större än att det ska framgå att du är missnöjd med varan i fråga. Krav på användande av ordet "reklamation" finns inte. Meddelar du säljaren inom den tiden efter att du får kännedom om felet torde felet alltså gå att åberopa.

En ytterligare förutsättning för påföljden hävning, dvs. att prestationerna går åter och i ditt fall att du får pengarna tillbaka + eventuella skador täckta är att du inom skälig tid efter att du märkt av felet meddelar säljaren att du vill häva köpet (39 § Köplagen). Bedömningen för vad som anses som skäligt torde vara densamma som den för reklamationssituationen, dvs. några månader. I och med att upptäckten gjordes några veckor efter leverans bör alltså reklamation och eventuell hävningsförklaring kunna skickas och ändå vara inom tidsfristen.

Vad kan du göra?

I och med att mopeden är felaktig och felet fanns före köpet (då säljaren tidigare bytt motor) kan hävning vara aktuellt. Det du borde göra är att meddela säljaren att du vill häva köpet då mopeden vid leverans hade ett väsentligt fel (motorfel) och att du inte känt till detta vid köpet.

Vänligen,

Anna Liss

Anna LissRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”