Får personuppgiftsansvarige kamerabevaka trots att samtycke inte finns?

2020-02-28 i PUL/GDPR
FRÅGA
En bekant jobbar som hästskötare och stallägaren har kameror uppsatta och filmar dygnet runt. Personalen tycker att det är obehagligt att hela tiden vara övervakad och har uttryckt detta till arbetsgivaren. Denne svarar att gilla läget eller sluta. Frågan är får hen lov att filma dem utan deras medgivande?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga rör kamerabevakning av bl.a. individer vilket aktualiserar reglerna i dataskyddsförordningen (GDPR). Även den svenska kamerabevakningslagen blir aktuell i fråga om kamerabevakning, men besvarandet av din fråga kräver inte att kamerabevakningslagen aktualiseras.

Vad utgör laglig personuppgiftsbehandling?

En upplysning av en identifierbar person utgör en personuppgift enligt artikel 4.1 i dataskyddsförordningen, vilket motiverar att dataskyddsförordningens regler blir aktuella vid kamerabevakning.

För att en personuppgiftsbehandling ska vara laglig måste åtminstone ett av de sex villkoren i artikel 6 i förordningen vara uppfyllt. Ett av villkoren är att den registrerade (i ditt fall din bekantes personal) har lämnat sitt samtycke till att dennes personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål (se punkt 1a). Ett sådant samtycke kan ha lämnats i en viss tidpunkt av den registrerade, men den registrerade har alltid rätt att återkalla sitt samtycke (se artikel 7). Om din bekantes arbetsgivare har grundat sin kamerabevakning på samtycke ska den alltså upphöra.

Som sagt krävs dock att enbart ett av villkoren är uppfyllt för att personuppgiftsbehandlingen ska vara laglig. Ett av villkoren som därmed kan vara aktuellt är att arbetsgivarens personuppgiftsbehandling är nödvändig för ett ändamål som rör ett berättigat intresse, och att den registrerades (personalens) intresse av skydd för sina personuppgifter inte väger tyngre. Här görs alltså en intresseavvägning mellan arbetsgivarens intressen och personalens. Något som arbetsgivaren kan grunda sitt intresse på är t.ex. beivrandet av brott.

Sammanfattning

För att besvara frågan om din bekantes arbetsgivare får filma sin personal utan medgivande måste de aktuella omständigheterna kring bevakningen klargöras. Om arbetsgivaren grundat sin bevakning enbart på personalens samtycke måste bevakningen upphöra om personalen återkallar sitt samtycke. Om arbetsgivaren däremot har grundat sin bevakning på ett särskilt intresse som är större än personalens, behöver bevakningen inte upphöra även om personalen inte samtycker till den.

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,
Zana Mohammed
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom PUL/GDPR (188)
2020-09-18 Har ni möjlighet att besvara frågor utan att publicera svaret?
2020-09-16 Vad krävs för att få fotografera matcher på arenor?
2020-09-13 Någon har öppnat ett nytt konto i mitt namn utan samtycke
2020-09-09 Hur länge måste man spara personuppgifter om en anställd i en personalakt?

Alla besvarade frågor (84261)