FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt08/07/2022

Får man överlåta en bostadsrätt?

Hej! Min bror äger en bostadsrättslägenhet och han vill överlåta till mitt namn. Kan ni gärna rekommerdrar vad är bäst sätt att göra detta. Tack på förhand! Mvh Khushal

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Jag förstår din fråga som att din bror eventuellt önskar att överlåta sin bostadsrättslägenhet som han äger till dig, och att du vill veta vilka valmöjligheter ni har. Jag kommer inte att förklara överlåtelseformerna byte, arv och bodelning, därför att dessa former inte verkar vara aktuella i ditt fall. Vid arv gäller exempelvis att din bror ska ha avlidit och vid byte gäller att din bror får något annat av dig i utbyte mot bostadsrätten.  

Vilken lag är aktuell i ditt fall? 

Det är bostadsrättslagen (BRL) som reglerar frågor om överlåtelser av en bostadsrätt. 

Hur övergår äganderätten av en bostadsrätt till någon annan? 

Att överlåta något betyder att äganderätten går över till en annan. Äganderätten övergår vanligen genom en försäljning, ett byte eller en gåva. Samma överlåtelseformer gäller alltså även vid en överlåtelse av en bostadsrätt. Det är också möjligt att överlåta en bostadsrätt i olika andelar. 

Bostadsrättsöverlåtelse genom försäljning

En bostadsrätt är en nyttjanderätt, vilket betyder att bostadsrättsföreningen måste godkänna den som övertar bostadsrätten (6:5 BRL). Föreningen får faktiskt neka ett medlemskap, om den som ska överta har en bristande ekonomi eller om föreningen ställer särskilda krav på medlemmarna (2:1 och 2:3 BRL). Det är dock ganska ovanligt att bli nekad. Om din bror vill sälja bostadsrätten till dig måste ni ha ett skriftligt överlåtelseavtal som ska undertecknas av er båda och därutöver måste överlåtelseavtalet innehålla uppgifter om lägenheten som säljs och dess pris (6:4 BRL). Föreningen får även ta ut en överlåtelseavgift som antingen ska betalas av säljaren eller av köparen (7:14 BRL). Kolla i bostadsrättsföreningens stadga om föreningen tar ut en överlåtelseavgift.

Bostadsrättsöverlåtelse genom gåva

För en överlåtelse genom gåva ska bli giltig krävs att överlåtaren, t.ex. din bror, skriver ett gåvobrev och lämnar det till dig (1 § gåvolagen). Det kan då bli nödvändigt för dig att visa gåvobrevet till bostadsrättsföreningen (6:4 BRL). Föreningen behöver även vid gåvoöverlåtelse godkänna den nya ägaren (6:5 BRL). Ett gåvobrev kan exempelvis innehålla uppgifter om gåvogivaren och gåvomottagaren, vilken lägenhet det gäller, hur stor en andel av lägenheten som ska överlåtas, tillträdesdag, avtalsdag och båda parters signatur, samt gåvogivarens nya adress. En fördel med en gåvoöverlåtelse är att det inte finns någon skatt på gåvan. 

Avslutande ord och min rekommendation 

En bostadsrätt kan överlåtas på lite olika sätt. Oavsett vilken överlåtelseform man väljer måste föreningen alltid godkänna den nya ägaren och en överlåtelseavgift kan behöva betalas till föreningen. Vidare behöver man upprätta i skriftlig form ett överlåtelseavtal, även om det gäller en gåva. För att en gåvoöverlåtelse ska vara giltig krävs även ett gåvobrev. Fördelen med en gåvoöverlåtelse är att det inte finns en gåvoskatt till skillnad mot en försäljning där överlåtaren oftast behöver skatta på sin vinst. Därför skulle jag rekommendera en överlåtelse genom gåva. 

Vi på Lawline kan hjälpa dig vidare

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Tveka inte att höra av dig till en av våra jurister, om du behöver hjälp med att upprätta ett gåvobrev, överlåtelseavtal eller en ansökan till bostadsrättsföreningen. Du är varmt välkommen att kontakta oss på telefon 08-533 300 04 eller maila oss på info@lawline.se.

Vänligen

Ivan VikaloRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”