Får man filma hantverkare i det egna hemmet?

2020-03-28 i PUL/GDPR
FRÅGA
Om jag har en filmkamera monterad i min lägenhet är det tillåtet att filma hantverkare som jag har gett tillstånd att gå in för att utföra arbete i min lägenhet så som att byta fönster?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Trots att Kamerabevakningslag (2018:1200) (KbL) och dataskyddsförordningen blir aktuella i detta fall är det egentligen bestämmelsen i 5 kap 1p KbL och artikel 2 dataskyddsförordningen som appliceras i detta fall. Dessa bestämmelser hänvisar till de tillfällen då lagen inte är tillämplig, och en av de situationerna är just när det rör sig om övervakning som en fysisk person utför av privat natur i dennes hushåll. När det som i ditt fall rör sig om övervakning i ens eget hem är det av sådan privat natur och undantaget blir tillämpligt. Detta innebär att kameraövervakning i sitt egna hem är tillåtet utan att något tillstånd behövs.

Trots att övervakning i det egna hemmet inte är otillåten behöver man ta hänsyn till att övervakningen inte ska vara kränkande eller spridas till en större krets. Detta så att det inte strider mot 4 kap 6 a§ Brottsbalken och utgör brottet kränkande fotografering. För att detta brott ska vara uppfyllt ska övervakningen ha skett utan samtycke, är ägnad att kränka den enskildes personliga integritet och att syftet med övervakningen inte försvarar integritetskränkningen. Så länge det inte övervakningen är kränkande är den alltså tillåten. Hantverkare som kommer in i din bostad för att byta fönster bör rimligtvis inte ses som något av kränkande natur.

Hoppas du är nöjd med ditt svar! Du är alltid välkommen att höra av dig till oss igen vid fler frågor.

Med vänlig hälsning,

Elin Giding
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom PUL/GDPR (199)
2021-04-01 Granska hållbarhetsreklam och publicera skärmdumpar i sociala medier, är det tillåtet?
2021-03-31 Personuppgifter GDPR
2021-03-31 Vad för information får finnas på nätet?
2021-02-28 Är det olagligt att ha bild på barns namn på Facebook?

Alla besvarade frågor (91059)