Får maken byta lås på huset under skilsmässa?

Jag och min man får igenom en skiljsmässa. Vi bor i ett radhus tillsammans. Vi har skrivit ett äktenskapsförord så bostaden kommer han behålla efter skiljsmässa. Nu till min fråga. Han har kastat ut mig och våra tre barn och sedan bytt lås så att vi inte kan komma in. Kan jag kräva Kvarsittningsrätt i detta fallet eller går det inte eftersom bi har ett äktenskapsförord? Hur söker man i sådana fall detta?

Mvh Maria

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Gemensam bostad - vilka regler gäller?

Den första frågan är om din make har rätt att byta lås under pågående skilsmässa. Oavsett om han menar att det är hans egendom, finns det specialregler när det kommer till gemensam bostad, som i ert fall. I 7 kap. äktenskapsbalken, stadgas nämligen de så kallade rådighetsinskränkningarna. Dessa innebär att en make i vissa fall måste ha medgivande för att kunna avhända sig, inteckna, hyra ut eller pantsätta den gemensamma bostaden eller bohaget (7 kap. 5 § äktenskapsbalken).

Dessa gäller fram tills att en bodelning har gjorts och det därigenom bestämts vem av makarna som ska ha vad. Rådighetsinskränkningarna innefattar även egendom som gjorts enskild genom äktenskapsförord, såvida det inte rör sig om egendom som är enskild till följd av villkor i gåva eller i testamente. Står det i äktenskapsförordet att huset ska tillfalla din make och det rör sig om ett hus som han INTE fått som villkorad gåva eller testamente, har han alltså varken rätt att kasta ut er eller byta lås.

Brottsligt förfarande

Om maken bytt lås utan samtycke har han begått brottet egenmäktigt förfarande (8 kap. 8 § brottsbalken). Det innebär att han rubbar din (och barnens besittning) till huset som ni fortfarande har då det utgör gemensam bostad. Du kan vända dig till polisen (114 14) för att anmäla brottet samt få besittning till huset.

Kvarsittningsrätt

Regler om kvarsittningsrätt finns i 14 kap. 7 § äktenskapsbalken. Vad gäller ett förordnande om kvarsittningsrätt framgår av 14 kap. 7 § 1 p. äktenskapsbalken att rättigheten avser den gemensamma bostaden och att förordnandet gäller längst för tiden till dess att bodelning har skett.

Den make som domstolen har berättigat att bo kvar i makarnas gemensamma bostad har rätt att använda även den andra makens bohag som finns i bostaden (14 kap. 8 § 1 st. äktenskapsbalken). Har den ena maken berättigats att bo kvar i bostaden, är den andra maken skyldig att genast flytta därifrån (14 kap. 8 § 2 st. äktenskapsbalken).

Du ansöker om kvarsittningsrätt hos närmsta domstol, vilken du finner här.

Lycka till!

/Vänligen,

Viktoria TomssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Äktenskapsskillnad? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000