FrågaÖVRIGTPUL/GDPR01/02/2022

Får kronofogden publicera personuppgifter i Post- och Inrikes Tidningar, eller strider det mot GDPR?

Post- och inrikestidningar

Hej,

I Post- och inrikestidningar så skriver kronofogden ut Personnr, namn, adress mm.

Strider inte detta mot GDPR lagen ?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

GDPR är en EU-förordning och är därför som du tycks veta direkt tillämplig som lag i Sverige. Förordningen innehåller omfattande regler som huvudsakligen avgör när och hur personuppgifter får behandlas, däremot finns det även ett antal undantag i förordningen som kan komma att begränsa den registrerades (den person vars personuppgifter behandlas) rättigheter. Särskilt relevant för din fråga är undantaget i art. 86 GDPR.

Art. 86 GDPR ger uttryck för att offentlighetsprincipen ska få företräde framför GDPR vilket i sin tur innebär att uppgifter i allmänna handlingar, t.ex. sådana hos kronofogdemyndigheten, får lämnas ut till allmänheten av myndigheterna själva i enlighet med nationell lagstiftning. Post- och Inrikes Tidningar (PoIT) är det officiella kungörelseorganet i vilket svenska myndigheter publicerar information som enligt lag ska komma till allmänhetens kännedom. Som exempel på vad som ska publiceras i PoIT är beslut om inledande av skuldsanering där vissa personuppgifter om den som skuldsaneringen avser ska framgå, detta framgår av 19 § Skuldsaneringslag (2016:675).

Det är med det ovan sagda fullt i enlighet med GDPR att kronofogden i PoIT skriver ut personnummer, namn, adress och andra personuppgifter.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.

Vänliga hälsningar,

Benjamin LindholmRådgivare