FrågaÖVRIGTPUL/GDPR27/04/2017

Får hyresvärden lämna ut mitt personnummer?

Hej. Får en hyresvärd ge ut en hyresgästs fullständiga personnr till en annan hyresgäst?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt personuppgiftslagen får behandling av personuppgifter endast ske om den registrerade har lämnat sitt samtycke till denna behandling eller om behandlingen är nödvändig för bland annat att ett avtal med den registrerade ska kunna fullgöras. Som hyresvärd får man alltså lov att inhämta vissa uppgifter om hyresgästen då det anses nödvändigt för att kunna fullgöra avtalet. Att hyresvärden har ditt personnummer är därmed inget konstigt.

I 9 § PUL finns grundläggande krav på behandlingen av personuppgifter, vilka aldrig kan åsidosättas. Bland annat så ska personuppgifter alltid behandlas på korrekt sätt och i enlighet med god sed, vilket avgörs av bland annat branschregler som etablerade branschorganisationer utformat. Fastighetsägarna är en branschorganisation som utformat en sådan branschöverenskommelse om hur man ska hantera personuppgifter vid uthyrning av bostäder. Bland annat är ett krav att vid kontraktsskrivning så ska hyresgästen informeras om vilken behandling av personuppgifter som kommer att ske hos hyresvärden. Detta är för att du som hyresgäst ska kunna ge ditt samtycke till behandlingen. Detta finns även uttryckligen i 23 § PUL. Du som hyresgäst ska vara medveten om vilken hantering som kommer att ske med dina personuppgifter, det får inte finnas någon tvekan om vad som kommer att ske med dessa. Den personuppgiftsansvarige får inte heller använda dina uppgifter på något annat sätt än för vilket ändamål de samlades in (9 § PUL).

Jag kan inte tänka mig att du lämnat ditt samtycke till hyresvärden att lämna ut dina personuppgifter till andra hyresgäster och därför är det inte tillåtet för din hyresvärd att göra detta. Notera även att detta gäller för alla typer av personuppgifter och inte enbart personnummer. All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person är personuppgifter som omfattas av lagen (3 § PUL).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Carolina LundhRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Övrigt och PUL/GDPR? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”