Får han stanna under handläggningstiden

Hej!

Jag har haft kontakt med en nigeriansk man i några månader via internet, och vi planerar att han ska komma hit och hälsa på i september och då bo hos mig. Han ska söka turistvisa för 90 dagar. Om vi tycker lika mycket om varandra i verkligheten och vill fortsätta bo tillsammans, kan han då ansöka om uppehållstillstånd med anknytning från Sverige? Jag vet att Migrationsverket anger att det måste finnas särskilda skäl, men vad innebär det? Det är dyrt att resa mellan Nigeria och Sverige, så det kommer att vara svårt för oss att åka fram och tillbaka ofta. Om han kan ansöka om uppehållstillstånd med anknytning härifrån, får han i så fall stanna i Sverige medan ansökan behandlas?


Lawline svarar


Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När ska ansökan om uppehållstillstånd göras?
Som huvudregel måste man söka om uppehållstillstånd innan man reser in i Sverige, enligt 5 kap. 18 § UtlL. Det innebär alltså att som huvudregel kan inte uppehållstillstånd beviljas efter man rest in i Sverige, men det finns undantag i punkterna 1-11 i paragrafen.

Får han stanna under handläggningstiden?
Detta betyder alltså att om inga punkter i 5 kap. 18 § är uppfyllda, måste han åka tillbaka till sitt hemland för att ansöka därifrån. Några exempel på undantag då man får vistas i Sverige är om man ses som flykting, skyddsbehövande eller det inte skäligen kan krävas att personen reser till annat land för att söka. Andra exempel på omständigheter som talar för att man kan vistas i Sverige under tiden är om sökande antas få svårt att få pass eller utresetillstånd efter en hemkomst eller att personens hemland är ett avlägset land.

Exempelvis finns det ett undantag i den 5 punkten som säger att en utlänning kan beviljas uppehållstillstånd efter inresa till Sverige. Det som krävs för att undantaget ska vara tillämpligt är att han ska ha en stark anknytning till en person bosatt i Sverige och att det inte skäligen kan krävas att han reser till ett annat land för att ge in ansökan där. Är man gift eller sambo med en person bosatt i Sverige är det skäl som talar för att han har stark anknytning till person i Sverige. Men enbart om förhållandet bedöms vara seriöst. Det måste sedan göras en skälighetsbedömning om huruvida det är skäligt att begära att han reser till sitt hemland för att ge in ansökan där.
Dock får du utgå från att som huvudregel måste man ha fått ett beviljat tillstånd innan man reser till Sverige.

Sammanfattningsvis, är huvudregeln att man ska ansöka om uppehållstillstånd innan man reser in i Sverige. Det finns dock undantag då man kan stanna kvar i Sverige under ansökningsperioden. Du kan läsa mer om de olika punkterna i 5 kap. 18 §, men sammanfattningsvis krävs det alltså något särskilt skäl som talar för att det inte är skäligt att han ska resa tlllbaka till sitt hemland – exempelvis om det ger svårigheter att få pass, det är ett avlägset land, han kan ses som flykting eller skyddsbehövande osv som jag nämnt. Av den informationen jag fått är förmodligen ingen av dessa punkterna relevanta i ert fall. Den punkten som kanske kan tala för att han kan stanna kvar i Sverige under handläggningen är i så fall den femte punkten som säger att man får stanna kvar i Sverige om man har stark anknytning till en person som är bosatt i Sverige. Det är dock väldigt svårt för mig att säga ett tydligt svar eftersom det är en individuell bedömning som migrationsverket gör och därav finns inte ett tydligt svar.

Jag hoppas det gav svar på din fråga, även fast svaret var något otydligt. Hör av dig om du känner att du har ytterligare frågor!Caroline LarssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Migrationsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000