Får gift särbo ta över hyresrätt vid arvskifte?

2021-06-27 i Arvsskifte
FRÅGA
HejJag har en fråga gällande hyresrätt.Om man är gifta par men särbor. Mannen bor i sin egen ett rums lägenhet. Frugan bor i sin egen tre rumslägenhet tillsammans med parets gemensamma barn. Om frugan avlider, har mannen rätt att ta över kontraktet för tre rumslägenhet som tidigare stod på frugans namn?Paret har varit gifta men nu har frugan avlidit och deras gemensamma barn är folkbokförda i tre rumslägenhet, vilken är rymlig för både mannen och barnen. Mannen har kontrakt för ett rumslägenhet vilken är för trång för barnen. Har mannen rätt att ta över kontraktet för tre rumslägenheten?Tack för hjälpen.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler för att besvara din fråga finns i 12 kap. jordabalk (JB).

Det finns ett överlåtandeförbud i 12 kap. 32 § JB. Detta medför att en hyresgäst inte kan överlåta sin hyresrätt till annan om inte hyresvärden ger sitt samtycke härför. Överlåtandeförbudet har dock flera undantag. Om hyresgästen har efterlevande make/sambo eller annan närstående kan denne ha rätt att överta hyresrätten. Då efterlevande make/sambo tilldelats hyresrätten till en bostadslägenhet genom bodelning, arv eller testamente kan hyresvärden inte motsätta sig överlåtelsen eller pröva huruvida efterlevande make/sambon är godtagbar som hyresgäst, om lägenheten har använts huvudsakligen som gemensam bostad. Detta gäller även om den avlidne sagt upp hyreskontraktet före tidpunkten för dödsfallet. Efterlevande make/sambo har då rätt att erhålla förlängning av avtalet och överta detsamma.

En överlåtelse kan också ske till dödsbodelägare eller annan närstående till den avlidne. Med annan närstående avses exempelvis föräldrar, barn, syskon och andra när släktingar till den avlidne. De krav som uppställs är att den som vill överta lägenheten ska ha varit varaktigt sammanboende med den avlidne före dödsfallet samt att hyresvärden skäligen kan nöja sig med den nya hyresgästen. Kravet skäligen nöja sig med hyresgästen innebär att den nya hyresgästens person och dennes ekonomiska situation beaktas. Däremot beaktas inte hyresvärdens behov av lägenheten.

Som sagt krävs att sammanboendet har varit varaktigt. I regel krävs ca tre års sammanboende men under vissa situationer har rätten gjort undantag om det varit skäligt i det enskilda fallet. I flera fall har avsikten varit att sammanboendet skulle bli varaktigt men den ena parten har avlidit. I sådana fall har en kortare tid är tre års sammanboende godtagits och den närstående har fått ta över hyresrätten.

Sammanfattningsvis är det mer komplicerat med hyresrätt på grund av överlåtelseförbudet i JB. Om barnen står på kontraktet kan överlåtelsen ske till dem eftersom de har varit varaktigt sammanboende med mamman. Annars kan mannen prata med hyresvärden och fråga honom eller henne om han får flytta in i lägenheten.

Återkom gärna om du har ytterligare frågor!

Vänliga hälsningar,

Anna Runåker
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (670)
2021-10-19 Allmänt om arvsskifte
2021-10-11 Styvmors syster tar egendom ur dödsboet - vad gäller?
2021-10-01 Behöver jag jämka för att få laglott?
2021-09-29 Kan skulder ärvas?

Alla besvarade frågor (96481)