Får företag lämna ut personuppgifter till tredje man?

2017-10-31 i PUL/GDPR
FRÅGA
Hej. I lördags fick jag ett par samtal ifrån ett nummer jag inte kände igen. När jag ringde tillbaka så var det en person som sa att hon skulle ta över vår lägenhet när vårt andrahandskontrakt går ut vid årsskiftet och hon ville komma och kolla på lägenheten. Vi vet att vårt avtal med fastighetsbolaget går ut då men har inte fått ett definitivt besked att vi måste flytta. Har de rätt att ge ut mitt telefonnummer (personuppgifter) till en tredje part? Jag är själv ganska noggrann med var jag ger ut mitt nummer (finns inte på ex eniro/hitta.se).
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Personuppgiftslagen

Enligt personuppgiftslagen får personuppgifter behandlas bara om den registrerade har lämnat sitt samtycke. Personuppgifter får även behandlas i vissa andra situationer som lagen räknar upp, om behandlingen är nödvändig. En sådan situation framgår av personuppgiftslagen 10 § punkten f avseende berättigat intresse.

Man kan alltså få behandla personuppgifter för ett berättigat intresse hos den personuppgiftsansvarige eller hos en sådan tredje man till vilken personuppgifterna lämnas, om detta intresse väger tyngre än den registrerades intresse av skydd mot kränkning av den personliga integriteten. Begreppet "behandling av personuppgifter" förklaras i personuppgiftslagen 3 §.

Denna intresseavvägning används ofta i praktiken då intrånget i den personliga integriteten är litet eller obefintligt, och det är opraktiskt att inhämta samtycke i förhand. Både en ideell förenings allmännyttiga verksamhet såväl som ett privat företags vinstintresse kan utgöra ett "berättigat intresse".

Avvägningen står alltså mellan fastighetsbolagets intresse för den löpande verksamheten och ditt intresse att skydda spridning av ditt telefonnummer till framtida hyresgäst. Ett telefonnummer inte anses vara en känslig personuppgift (se personuppgiftslagen 13-20 §§) och kan det vara svårt att argumentera för att du skulle ha ett övervägande intresse av skydd mot kränkning av den personliga integriteten.

Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation)

Observera att inom snar framtid (25 maj 2018) kommer Dataskyddsförordningen att träda i kraft vilket kommer leda till ett antal förändringar, bl.a. avseende behandling av personuppgifter. Förordningen kommer att ersätta Personuppgiftslagen. Läs mer om detta på Datainspektionens hemsida.

Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?

Då kan du använda dig av någon av våra andra tjänster:

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här

- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

Vänligen,

Anastasia Matveeva
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom PUL/GDPR (213)
2021-09-05 Använda personbild på T-shirt?
2021-08-31 Övervakning, kamerabevakningslag och dataskyddsförordningen
2021-08-26 Hur avgörs det om en skola ska få införa kamerabevakning?
2021-08-19 Är det förenligt med GDPR att fotografera ett fotbollslag på fritiden?

Alla besvarade frågor (95782)