Får en moderator på internetforum lämna ut mitt IP-nummer till andra?

2017-05-30 i PUL/GDPR
FRÅGA
Äger en moderator på ett Internetforum rätt att skicka IP-nummer och andra personuppgifter till andra, utan att en sådan begäran har skett av dem som får mejlet eller av någon annan?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att få lämna ut personuppgifter måste reglerna i Personuppgiftslagen (1998:204) följas. Det är inte bara personnummer som omfattas av lagen utan även andra uppgifter som direkt eller indirekt kan härledas till en viss fysisk person, som t.ex. IP-nummer som du nämner. Den som ansvarar för personuppgifterna, moderatorn i detta fall, får inte lämna ut dem utan att först uppfylla vissa krav.

Vad som är en grundläggande förutsättning för att få lämna ut en persons personuppgifter till andra anges i 9 § att det ska vara i enlighet med ändamålet varför uppgifterna samlades in från första början. Tyvärr har jag inte tillräckligt med information för att kunna göra den bedömningen, men moderatorn är skyldig att meddela dig varför dina uppgifter samlades in. Detta brukar finnas angivet i medlemsvillkoren.

Om utlämning av dina uppgifter är i enlighet med syftet finns det två alternativ som gör det möjligt att lämna ut dina personuppgifter. Som första alternativ måste moderatorn ha ditt samtycke att mejla ut dina uppgifter till andra parter. Om forumsidan har medlemsvillkor kan samtycket ha givits genom godkännande av dessa villkor.

Om du inte givit ditt samtycke får dina uppgifter ändå ges ut om mottagaren har ett berättigat intresse att ta del av dina uppgifter och detta väger tyngre än ditt intresse av att inte få din personliga integritet kränkt (10 §). Lagstiftningen tar alltså inte hänsyn till om uppgifterna lämnas ut på den ansvariges egen initiativ eller på begäran av andra, utan endast bedömningen av mottagarens intresse. Exempelvis kan näthandelsföretags intressen av att med hjälp av människors personuppgifter skicka ut reklam m.m. inte anses så berättigat att det står över skyddet för den personliga integriteten. Det krävs mycket för att utlämning ska ske utan samtycke.

Sammanfattningsvis får moderatorn inte lämna ut uppgifterna över huvud taget om det inte är en del av syftet till varför hen har uppgifterna registrerade. Men om det är enligt syftet ska mottagarens intresse väga över den registrerades intresse att inte få sin personliga integritet kränkt. Mottagarna måste inte heller ha begärt att få ut uppgifterna.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Jakob Axelsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom PUL/GDPR (207)
2021-07-31 Hur får jag min c/o-adress att synas på MrKoll?
2021-07-22 krävs samtycke för att ta och publicera bilder på andra?
2021-07-14 Är det olagligt att ge ut telefonnummer?
2021-07-04 Har jag rätt till en kopia av ett inspelat samtal?

Alla besvarade frågor (94603)