Får en framtidsfullmaktsgivare företräda sig själv?

2021-05-10 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej om man som Fullmaktsgivare fyller i en famtidsfullmakt eller en fullmakt, fråntas man då som fullmaktsgivare möjligheten att företräda sig själv när den träder i kraft eller har både fullmaktshavaren och fullmaktsgivaren rätt att företräda fullmaktsgivaren. Jag ställer frågan eftersom mina gifta föräldrar är gamla och inte alltid har möjlighet att fysiskt skriva på papper etc på banken och de vill kunna företräda varandra redan nu men såklart även den dag då den ene är oförmögen att företräda sig själv.
SVAR

Hej, och tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga!

Svaret är att även fullmaktsgivare får företräda sig själva. Det framgår inte av lag om framtidsfullmakt, men i förarbetena framgår det att reglerna om framtidsfullmakt ska följa de regler om fullmakt som finns i avtalslagen (prop. 2016/17:30 s. 56). Även om man jämför med mer ingripande former av ställföreträdarskap, t.ex. godmanskap, framgår det att man i princip alltid har en rätt att företräda sig själv. Därtill har fullmaktshavaren en skyldighet att utöva fullmakten i samråd med fullmaktsgivaren (15 § lag om framtidsfullmakt).

Sammanfattningsvis förlorar inte en framtidsfullmaktsgivare möjligheten att handla själv.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Victor Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3628)
2021-06-17 Godkänna barns flyttanmälan vid gemensam vårdnad
2021-06-16 Kan jag byta förskola utan den andra vårdnadshavarens tillåtelse?
2021-06-14 Har mor- och farförälder rätt till umgänge med sina barnbarn?
2021-06-10 Vilken förälder som betalar resorna vid umgänge med barnet

Alla besvarade frågor (93181)