Får arbetsgivaren skriva nedsättande kommentarer på sociala medier?

FRÅGA
Får en arbetsgivare skriva nedlåtande kommentarer på sociala medier om en anställd och hans tid som anställd efter att dom sagt upp honom, bland att att han varit med om 3 olyckor på kort tid ock då kraschade släp ock en kö olycka, 4 ggr fortkörning!
SVAR

Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Situationen som du beskriver kan röra sig om brottet förtal. När en fråga handlar om ett brott kommer Brottsbalken att vara tillämplig. Om en person utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar en uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning kan personen dömas för förtal enligt, 5 kapitlet 1 § Brottsbalken.

Detta innebär att om din arbetsgivare skriver dessa nedlåtande kommentarer i syfte att utpeka dig som klandervärd eller brottslig genom att påstå att du gjort dig skyldig till fortkörning kan det röra sig om förtal. Det kan även handla om förtal om uppgifterna som personen sprider om dig till andra personer görs i syfte att utsätta dig för andras missaktning.

Det finns dock vissa undantag där en anklagelse inte klassas som förtal. I sådana fall måste anklagelsen ha varit försvarlig och dessutom sann, eller att man har haft en skälig grund till att anta att uppgiften var sann. I din situation har jag dock svårt att se att det skulle röra sig om sådana omständigheter. Din arbetsgivare kan ha gjort sig skylig till brottet förtal.

Vad kan du göra?

Om du anser att du blivit förtalad kan du kontakta polisen och upprätta en polisanmälan. Dock är förtal ett målsägandebrott. Det innebär att åklagaren som huvudregel inte får väcka åtal såvida det inte är påkallat ur allmän synpunkt. Vid bedömningen av om det är påkallat ur allmän synpunkt så beaktas till exempel hur många som tagit del av den förtalande uppgiften, omfattningen och avsikten. Om Åklagaren inte anser att det är påkallat ur allmän synpunkt är det målsäganden, det vill säga du i detta fall, som måste väcka åtal för att en rättegång ska ske enligt 5 kap. 5 § Brottsbalken. Detta gör man genom att skicka in en stämningsansökan till tingsrätten.

Jag hoppas att du känner att svaret var till hjälp. Du är alltid välkommen med ytterligare frågor.

Med vänliga hälsningar,

Fawzia Hassoun
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1254)
2021-10-17 Kan man bli dömd för att hänga ut personer på nätet?
2021-10-16 Brott att lämna jobbrelaterad varning offentligt?
2021-10-06 Vad kan man göra om man blivit förtalad på instagram?
2021-09-29 Is it a crime to call someone fat?

Alla besvarade frågor (96531)