Falsk tillvitelse att ljuga inför Radiotjänst?

2018-09-18 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej! En kontrollant från radiotjänst har medvetet lämnat falska uppgifter till radtiotjänst (en myndighet) om att jag inte har anmält tv-innehav (en brottslig gärning). Jag kan bevisa att uppgifterna är falska och att kontrollanten visste om det i samband med kontrollen.Finns det stöd för falsk tillvitelse i denna situation?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det kan i vart fall finnas en möjlighet att kontrollanten gjort sig skyldig till falsk tillvitelse. Anledningen till att jag inte vågar ge ett säkrare svar än så redogör jag för i rubrikerna nedan.

Myndighetskravet

Som du uppenbarligen redan vet krävs för ansvar för falsk tillvitelse bl.a. att personen ifråga lämnat falska uppgifter till en myndighet. Radiotjänst är ingen myndighet, utan ett aktiebolag. I många fall jämställs dock statligt ägda bolag med myndigheter. I fallet NJA 2002 s. 668 jämställdes en skuld till radiotjänst med en skuld till det allmänna. Enligt 14 § lag om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst är Radiotjänst underkastad förvaltningslagen (förvaltningslagen är enligt 1 § tillämplig på bl.a förvaltningsmyndigheter). Även 17 § och 21 § ger uttryck för att Radiotjänst är att betrakta som en myndighet. Sammantaget talar detta för att radiotjänst ska betraktas som en myndighet även i brottsbalkens mening, men inget definitivt svar finns.

Anmälningskravet

Utöver vad som redan skrivits krävs för ansvar att myndigheten uppgiften lämnats till "ska ta upp anmälan i sådan sak". Vad detta konkret betyder är inte klarlagt. Finns det några formkrav för hur en anmälan måste se ut? Vad innebär det att ta upp en anmälan? I detta fall måste kontrollantens uppgifter till Radiotjänst vara att betrakta som en anmälan. I ett hovrättsfall, RH 47:78 ansågs en uppgift lämnad till en ordningsvakt utgöra sådan anmälan som anses i brottsbeskrivningen för falsk tillvitelse. Varför skulle då inte kontrollantens uppgifter om dig också vara en anmälan?

En fråga kvarstår dock. Ska Radiotjänst ta upp en sådan anmälan? Vad "ta upp" betyder i sammanhanget är som nämnt inte klarlagt. Jag har utan resultat sökt med ljus och lykta efter föreskrifter och interna regler som ska bringa klarhet i vad som konkret händer med en kontrollants anmälan. Däremot förstår vem som helst att det är uppgifterna ifrån kontrollantens anmälan som läggs till grund för åtal enligt 22 § nämnd lag. Vem som helst förstår därför också att kontrollantens anmälan på det ena eller andra sättet, med Radiotjänsts försorg, slutligen hamnar på åklagarens bord. Anmälan måste alltså på något sätt angå Radiotjänst. Av den anledningen anser jag att Radiotjänst "ska ta upp anmälan i sådan sak".

Jag kan som nämnt inte garantera en fällande dom, men möjlighetens finns definitivt.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga, och lycka till!

Jesper Eng
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2095)
2019-03-19 Är det straffbart med falska erkännanden?
2019-03-18 Osann försäkran
2019-03-17 Kan jag söka arbetsvisum efter åtalsunderlåtelse?
2019-03-12 Arbetsvisum till Nya Zeeland som brottsdömd

Alla besvarade frågor (66943)