FrågaFAMILJERÄTTBodelning05/03/2019

Exmake döljer tillgångar

Hej!

Jag och min make ligger i skilsmässa och bodelningen är ett stort problem. Vi köpte ett hus gemensamt under vårt 3-åriga äktenskap som han nu anser sig ha rätten till eftersom han står som ensam ägare. Det finns en hel del värde i huset och även en del andra tillgångar som nu har skänkts bort eller skrivits över på andra personer inför bodelningen som har ett uppskattat värde på i alla fall ett par miljoner. Jag har ansökt om bodelningsförrättare hos tingsrätten för att få hjälp med detta eftersom alla tillgångar står i hans namn eller på hans konton där han tagit bort mig som medkontohavare. Hans förslag på bodelning var att jag fick behålla min 15 år gamla bil och han fick behålla hus, pengar, båtar och alla andra tillgångar, uppenbarligen skrev jag inte på detta avtal. Detta kan väl inte vara rätt lagligt? Vid kort äktenskap ska bodelningen kanske se lite annorlunda ut men huset som vi köpt under vårt äktenskap, hur delas det?

Tack,

Vänlig hälsning

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Det låter som ett bra beslut att du ansökt om en bodelningsförrättare under de rådande omständigheterna. Jag ska göra mitt bästa för att förbereda dig på vad som kan bli en möjligt utkomst av er bodelning.

Om bodelningen och hushållet

Enligt äktenskapsbalken 9 kap. 2 § (ÄktB) så sker bodelning med utgångspunkt för de förhållanden som rådde då ansökan om skilsmässa inkom till tingsrätten. Detta är just för att skydda parterna om någondera skulle börja göra vad det utifrån din fråga verkar som att ditt ex gör. Problemet blir dock att det kan vara svårt att bevisa precis vad en make felaktigt gjort sig av med. Gör det du kan för att samla de bevis som går för att stärka din talan. Det finns även ett extra skydd i ÄktB 9 kap. 8 § att egendomar kan sättas under förvaltning om man misstänker att den ena parten avhänder sig giftorättsgods som ska delas med den andra maken. Detta måste dock du begära till tingsrätten och få beslut om.

Det står även i ÄktB 7 kap. 5 § att den ena parten inte får avhända sig saker från det gemensamma hushållet och till det räknas möbler, husgeråd och annat lösöre som är menat för det gemensamma hemmet. Undantaget för detta är om ditt ex haft saker som varit att anse som enskild egendom enligt ÄktB 7 kap. 2 §.

Gemensam bostad

Allt som inte är enskild egendom räknas som giftorättsgods. Det innefattar även den gemensamma bostaden, oavsett om endast den ena parten betalat för den och ensam står på lagfarten enligt ÄktB 7 kap. 4 §. Som regel ska alltså bostaden räknas som giftorättsgods. Det kan ändå vara en god idé för dig att förbereda kontoutdrag, låneavtal och annat som kan visa på om och i vilken utsträckning du varit med och betalat för de löpande kostnaderna för erat gemensamma boende. Detsamma gäller övriga tillgångar som nämndes enligt ovan.

Femårsregeln

I ÄktB 12 kap. 1 § finns en möjlighet till jämkning av bodelningen. Denna kallas även för femårsregeln. Om äktenskapet varat i mindre än 5 år (man räknar då in eventuellt samboskap i de åren) och den ena parten gått in med markant större tillgångar i äktenskapet än den andra parten kan det vara skäl för att fördela bodelningen på annat sätt än 50/50. Det ska observeras att detta sker i undantagsfall då det finns särskilda skäl att skydda den ena partens ekonomiska intresse på grund av ett kort äktenskap och således något som sker restriktivt eftersom huvudregeln är att äktenskapets tillgångar och skulder delas lika mellan makarna.

Hoppas att du fått någon vägledning i vad som säkert är en stökig och tung period!

Lycka till!

AnnaSara JariusRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000