Ersättning vid fel i vara

2015-04-27 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej! Det är så att jag undrar vad som gäller i detta fall. Jag köpte ett par stövlar från en butik för ca 1,5 år sedan. Eftersom att jag ansett att de är fantastiska har jag använt dem sparsamt och aldrig använt dem i dåligt väder osv. Sulan är nästan helt oskadd och lika så stövlarna i sin helhet. För en vecka sedan hade jag dem på mig och plötsligt känner jag hur dragkedjan öppnas upp och går sönder. Efter det har jag inte kunnat stänga den ena skon och kan därför inte använda dem. Nu undrar jag om det är möjligt för mig att få ersättning för skorna av butiken? I och med att jag varit mån om skorna och inte slitit på dem, så känns det väldigt tråkigt att bara behöva slänga dem när de är hela, förutom då att dragkedjan gått sönder. Kan tillägga att jag har sparat kvittot på köpet.
SVAR

Hej!

Tack för din fråga.

Eftersom du har köpt stövlarna i egenskap av konsument från en näringsidkare aktualiseras konsumentköplagen, vilken du kan läsa och ta del av här.

Eftersom stövlarna har gått sönder i dragkedjan uppstår frågan huruvida det rör sig om fel i vara. Enligt konsumentköplagen ska varan, om inte annat följer av avtalet, vara ägnad för de ändamål för vilka varor av samma slag i allmänhet används. Om varan inte är det eller om den i något annat avseende avviker från vad du som köpare med fog kunnat förutsätta ska varan anses vara felaktig (se här). Att dragkedjan plötsligt öppnas upp och går sönder efter att du enbart använt skorna vid ett fåtal tillfällen avviker från vad du med fog kunnat förutsätta.

Det är du som köpare som har bevisbördan för att fel i vara föreligger. Det är alltså du som ska kunna visa att det är fel på stövlarna. Frågan om en vara är felaktig eller inte ska bedömas med hänsyn till dess beskaffenhet när den avlämnas och säljaren är den som står ansvarig för fel som funnits vid denna tidpunkt, även om felet visar sig först senare (se här). En vara anses avlämnad när den har kommit i köparens besittning (se här). Detta innebär alltså att det företag som du har köpt stövlarna från ansvarar för fel som funnits vid den tidpunkt då stövlarna överlämnades till dig. Efter denna tidpunkt går risken för varan över på dig som konsument (se här). När du bär risken för varan är du skyldig att betala för varan även om den har förstörts, kommit bort, försämrats eller minskat genom en händelse som inte beror på säljaren (se här). Detta innebär således att det är du som konsument som, efter avlämnandet, tar över ansvaret för olyckshändelser, vanvård eller annat som skadar eller förstör varan.

Ett fel som visar sig inom sex månader efter det att varan avlämnades ska anses ha funnits vid avlämnandet, om inte något annat visas eller om det är oförenligt med varans eller felets art (se här). Hade felet visat sig inom sex månader efter att du köpt stövlarna skulle felet således ansetts vara ursprungligt, det vill säga att det var fel på stövlarna redan när du köpte dem. Nu har det emellertid gått ett och ett halvt år sedan du köpte dem, varför det inte förutsätts vara säljarens ansvar att det föreligger fel i vara. I stället är det upp till dig som köpare att visa att felet inte beror på en olyckshändelse, vanvård eller något annat som skadat eller förstört varan. Som du förklarat det har du emellertid skött dina skor väl och endast använt dem sparsamt, varför det inte bör vara några problem för dig att visa att det är fel på skorna och att felet (den dåliga kvalitén på dragkedjan) fanns redan när du köpte dem.

För att du ska kunna ha rätt att åberopa felet, krävs det att du lämnar säljaren ett meddelande (reklamation) om att det föreligger fel i vara inom skälig tid efter att du har uppmärksammat att stövlarna var trasiga (se här). Nu vet jag inte om eller när du har meddelat företaget om felet, men gör du det inom två månader efter att du upptäckte felet anses det ha lämnats i rätt tid.

Vad gäller de påföljder som du kan göra gällande till följd av att stövlarna är trasiga, har du först och främst rätt att kräva att säljaren avhjälper felet eller företar omleverans. Detta ska ske inom en skälig tid och utan kostnad för dig som köpare (se här). Om du skulle kräva en annan påföljd så har säljaren trots detta rätt att först försöka avhjälpa felet eller företa omleverans (se här). Om inte avhjälpande eller omleverans kommer i fråga inom en skälig tid efter reklamation eller kan ske utan väsentlig olägenhet för dig som köpare, har du rätt att kräva prisavdrag som svarar mot felet eller häva köpet om felet är av väsentlig betydelse för dig (se här). Du har också rätt till ersättning för vad det kostar att avhjälpa felet, det vill säga få ersättning om du exempelvis uppsöker en skomakare som lagar dragkedjan.

Sammanfattningsvis kan din fråga besvaras genom att det åligger dig som köpare att visa att det föreligger fel i vara och att detta fel fanns redan vid tidpunkten för avlämnandet. Kan du göra detta har säljaren, innan du har rätt att kräva ersättning, rätt att avhjälpa felet eller företa omleverans.

Med vänliga hälsningar

Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1029)
2020-07-08 Kan jag reklamera bilköp efter 3 år och 7 månader?
2020-06-30 Får företag debitera en undersökningsavgift, om inget fel i produkten hittas vid felundersökning?
2020-06-30 Reklamationstid - Bilköp?
2020-06-30 Återbetalning av handpenning på bilköp.

Alla besvarade frågor (81763)