Ersättning för patientskada även efter att preskriptionstiden löpt ut?

Hej jag fick ett brev hem från LöF då jag gjort en anmälan om personskada, efter att en läkare valt att ställa en felaktig diagnos samt säga till mina föräldrar och mig att "allt är bra" (finns i protokoll) vilket vi tog han på orden för. (Jag var 9 så minderårig) Flera år senare (över 10) fick jag ett slag mot huvudet och skickades till KS där man konstaterat att den felaktiga diagnosen inneburit att jag haft väldigt dåligt minne under alla år och vart opererad, efter operation kunde man mätbart märka en klar förbättring. Min fråga är då det är preskriberat men vi kunde ju omöjligt veta bättre en en läkare, borde man ta det till rättegång och om ja hur ser chansen ut för vinst? Tack på förhand

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I Sverige har vi en allmän preskriptionstid på 10 år som tillämpas bara i de fall där det inte finns en specifik lag som säger något annat. D.v.s om jag har varit med om ett trafikskadebrott kan jag kräva skadestånd och då måste jag kolla vad det står om preskriptionstiden i trafikskadelagen. Om det inte står något i den ska jag kolla i preskriptionslagen och därmed på den allmänna preskriptionstiden som är på 10 år.

Ersättning enligt Patientskadelagen [1996:799]

Vid patientskador är den s.k patientskadelagen [PSL] tillämplig. Den berör b.la situationer där läkare givit felaktig vård/bedömningar och kan ge rätt till ersättning. Alla vårdgivare ska ha en patientskadeförsäkring så att fel som görs vid yrkesutövningen på något vis kan ersättas [12 § PSL]. Däremot finns undantag på situationer där felaktig behandling inte kan ersättas och det är b.la. när preskriptionstiden infallit. I Patientskadelagen är preskriptionstiden på 10 år [23 § PSL]. Det finns en möjlighet att väcka talan i tingsrätten på den ort där du bor, även efter att tio år gått och det är om det finns "synnerliga skäl". I bedömningen om vad som är synnerliga skäl tas främst hänsyn till om du som skadelidande varit förhindrad att framställa ditt krav på ersättning tidigare [24 § PSL]. Möjligtvis skulle det kunna innefatta att du faktiskt inte haft någon möjlighet att veta att läkarens bedömning varit felaktig eftersom skadan visat sig så pass sent och att du inte förrän slaget mot huvudet inträffade har varit medveten om läkarens felbedömning.

Enligt förarbeten till 24 § i patientskadelagen har det framkommit att det på något sätt ska ha varit så att du varit förhindrad att framställa ditt anspråk tidigare, vilket ungefär innebär att du varken känt till eller borde ha känt till ditt anspråk när tiden på 10 år gick ut. Man tycker dock inte att allt ska falla på vad du själv borde ha upptäckt utan det är upp till rätten om du lyckas visa att det föreligger synnerliga skäl. Om du lyckas visa det finns det en möjlighet att du omfattas av undantaget i 24 § och det kan hända att du kan få kräva ersättning även om tiden egentligen gått ut. Det kan dock vara väldigt svårt att visa något samband mellan en skada som skedde för över tio år sedan och ditt mående idag. Du nämner i din fråga att dina nuvarande läkare konstaterat att ditt dåliga minne berott på skadan och ett utlåtande från dem kan troligtvis stärka din talan. Patientskadeersättningen bestäms enligt vissa bestämmelser i skadeståndslagen [8 § PSL].

Min slutgiltiga bedömning

Utefter den informationen du gav mig och utefter informationen jag presenterat för dig här gör jag en bedömning att det finns en möjlighet för dig att väcka talan i domstol även om tiden gått ut, men detta är enbart om det går att visa att det finns "synnerliga skäl". Detta skulle innebära att en skada inträffat nu som beror på läkarens felbedömning och dels ska det finnas något slags samband som kan visas mellan den inträffade skadan och läkarens felbedömning. Visserligen skulle du kunna använda dig av utlåtanden från läkarna som undersökt dig nu och konstaterat att din nuvarande skada berodde på din första läkares felbedömning, men jag skulle ändå vilja säga att det kan vara svårt att vinna i domstol eftersom bestämmelsen om "synnerliga skäl" bara tillämpas väldigt återhållsamt och kostnaderna för en rättegång kan leda till att du inte alls tjänar något på att väcka talan. Givetvis är detta enbart vad jag tycker och jag råder dig därför att kontakta en jurist om du vill ha mer ingående hjälp med om du faktiskt skulle kunna vinna en sådan process, eftersom du då kan ge denne all information som behövs.

Hoppas detta var svar på din fråga. Tveka inte att höra av dig om du undrar något mer!

Med vänlig hälsning,

Matilda HetlesaetherRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Preskription? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo