Ensam vårdnad

2015-11-22 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hejsan! Kan jag som boendeförälder lägga in om enskild vårdnad, då fadern gav upp varannan vecka-boende till varann helg för hans nya vill ha det så. Samt att umgänget inte sker hemma hos fadern utan han lämnar sonen vidare under sina helger. Vi hade ett tilläggsavtal via f-rätten att vi skall svara varandra på både sms och samtal när det gäller sonen men han har blockerat mig så jag kan varken skicka sms eller ringa honom. På avtalet så ville fadern ha sonen på höstlovet men han var bara hos fadern 2 nätter på hela veckan, på semesterveckan var han inte med sin pappa alls för han var inte planerad i deras semester. Min son mår jättedåligt och vill inte åka till sin pappa vissa helger men jag kan väl inte hindra pappan från att hämta honom?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Frågor som rör vårdnad, boende och umgänge regleras i 6 kap. i Föräldrabalken (FB).
I alla beslut som rör dessa frågor ska man se till barnets bästa enligt 6:2a FB.

Om man har gemensam vårdad och vill ha ensam vårdnad så finns det i regel två vägar att gå för att försöka få ändring av vårdnaden. Det spelar ingen roll att du är sk. boendeförälder. För det första kan man avtala med den andra vårdnadshavaren, i ditt fall pappan till barnet, om att du ska få ensam vårdnad enligt 6:6 FB. Det går ju dock inte om man inte är överens i frågan. Istället får rätten/domstolen besluta enligt 6:5 FB om du ska få ensam vårdnad om din son eller om den ska fortsätta att vara gemensam.

När domstolen i vårdnadstvisten beslutar om det ska bli någon ändring av vårdnaden eller inte så ska den ta hänsyn till barnets bästa enligt 6:2a FB. Barnets egen vilja kan i vissa fall få betydelse. Det anses vara till barnets bästa att ha en nära och god kontakt med båda sina föräldrar vilket innebär att gemensam vårdnad är att föredra när föräldrarna inte bor tillsammans.

En god och nära kontakt kan bli svår att upprätthålla om den ena vårdnadshavaren inte är intresserad av att umgås med barnet när denne ska göra det, en god och nära kontakt anses inte gå att framtvinga. Ett beteende där ena föräldern inte vill umgås med barnet brukar kallas ”umgängesvägran” och kan tala mot gemensam vårdnad. I ditt fall kan jag utifrån informationen inte göra någon bedömning av om pappans beteende skulle utgöra en sådan grad av ”umgängesvägran” att det kan tala för ensam vårdnad för din del.

Eftersom att barnets behov av en nära och god kontakt med båda sina föräldrar har stor betydelse så innebär det att beteenden från en vårdnadshavares sida som bidrar till att barnets kontakt med den andra vårdnadshavare försämras kan tala för ensam vårdnad för den vårdnadshavare som får sitt umgänge saboterat. Ett sådant beteende som leder till att barnets kontakt med den andra vårdnadshavaren försämras kallas för ”umgängessabotage”. Jag avråder dig från att hindra pappan från att hämta er son då ett sådant beteende eventuellt skulle kunna klassas som umgängessabotage vilket bland annat skulle kunna vara negativt för din del i en vårdnadstvist.

Vid bedömningen av om vårdnaden ska vara gemensam eller ensam så beaktar man även föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet. Du uppger att pappan blockerat din möjlighet att kontakta honom gällande frågor som rör er son. Det framgår inte riktigt om detta är något som pågått länge eller om det är tillfälligt. Det man kan säga är dock att vissa typer av samarbetssvårigheter kan motivera ensam vårdnad istället för gemensam.

Sammanfattningsvis så är det upp till domstolen att i varje enskilt fall avgöra om det är till barnets bästa att vårdnaden ska fortsätta att vara gemensamt eller om ensam vårdnad är ett bättre alternativ. Gemensam vårdnad är dock utgångspunkten.

Vänligen,

Matilda Crone
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (758)
2020-10-06 Trakasserier på sms och vårdnad om barn
2020-09-30 Hur ansöker man om ensam vårdnad?
2020-09-28 Vilka omständigheter beaktas i vårdnadstvister?
2020-09-27 Vem ska skjutsa barnen vid överlämning mellan hemmen då den ena föräldern flyttar till en ny kommun?

Alla besvarade frågor (85278)