FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 15/12/2017

En arbetsgivares möjlighet att ändra ett anställningsavtal

Hej! Jag undrar om en arbetsgivare har rätt att göra ändringar i ett kontrakt som fortfarande är giltigt? I detta fallet gäller det en lönesänkning på ca 23%. Personen i frågan är säsongsanställd & har ett kontrakt som gäller ytterligare 4 månader. Arbetsgivaren vill göra sänkningen då de säger att det blivit ett fel i kontraktet från starten.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Felskrivning

Avtalslagens regler är tillämpliga när ett anställningsavtal sluts. Utgångspunkten är att ett avtal ska hållas och att varje part ansvarar för sina egna misstag. I 3 kap. avtalslagen finns dock vissa bestämmelser om rättshandlingars ogiltighet.

Den bestämmelse skulle som skulle kunna bli aktuell i detta fall är 32 § AvtL. Enligt bestämmelsen kan s.k. förklaringsmisstag leda till att ett avtal förklaras ogiltigt då det förekommit misstag i form av felskrivning eller annat misstag som gjort att avtalet fått annat innehåll än vad som varit åsyftat. Avgörande för om parten är bunden av sitt misstag är om motparten förstod eller borde ha förstått att parten gjorde ett förklaringsmisstag, dvs. var i ond tro. Men om motparten var i god tro blir avtalet bindande.

Avgörande för om avtalet ska ses som bindande blir således om personen förstod alternativt borde ha insett att arbetsgivaren angett fel lön i anställningsavtalet.

Lönesänkning

Utgångspunkten är som sagt att avtal ska hållas och därför kan en arbetsgivare inte på vilket sätt som helst sänka lönen utan samtycke.

Utgångspunkten är att en säsongsanställning är en tidsbegränsad anställning som inte kan sägas upp i förtid, 5 § lagen om anställningsskydd.

Om arbetsgivaren ensidigt ändrar lönen tyder det på att det utgör en otillåten lönesänkning. Du kan bestrida detta genom att säga att lönen följer av anställningsavtalet, vilket inte kan sägas upp hur som helst.

Om arbetsgivaren vägrar att betala ut den lön som följer av anställningsavtalet kan man hävda att arbetsgivaren i väsentlig mån åsidosatt sina åligganden enligt anställningsavtalet. Det uppkommer då en rätt att frånträda anställningen med omedelbar verkan, 4 § 3 st lagen om anställningsskydd. Enligt praxis så utgör en arbetsgivares motvilja att betala ut lön enligt avtal en rätt att frånträda anställningen, t.ex. AD 1971 nr. 19.

Jag vill även påpeka att lönen kan påverkas av kollektivavtal oavsett om personen är med i facket eller inte. Det kan t.ex. bli aktuellt om kollektivavtal föreligger mellan arbetsgivaren och en fackförening.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis finns det alltså viss möjlighet för arbetsgivaren att ogiltigförklara avtalet, men det beror på om personen förstod alternativt borde ha insett att arbetsgivaren gjort fel. Det blir slutligen en fråga om bevisning.

En arbetsgivare har små möjligheter att ensidigt sänka lönen. Huvudregeln är att samtycke måste finnas.

Om du önskar vidare hjälp råder jag dig att ta kontakt med vår juristbyrå som kan hjälpa dig vidare i ärendet.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Joel MyreniusRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”