Efterlevande sambos rätt till den gemensamma bostaden

2017-12-14 i Sambo
FRÅGA
Jag och min sambo flyttade in i fastigheten som förvärvades till gemensamt bruk. Vi flyttade in samma dag och blev folkbokförda samma dag. Har fyra gemensamma barn. Vi förlovade oss två år innan inflyttning.Min sambo stod ensam ägare för huset. Nu när han avlidit efter 27 års samboförhållande hävdar särkullsbarn att det var min sambo som ägde huset ensam. Jag blir lottlös då han hade skulder och om jag skulle överta huset måste ja betala för barnet samt betala skulderna. Måste jag sälja huset och nöja för det vad som blir kvar. Tycker detta är orättvist.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Samboförhållanden behandlas på ett annorlunda sätt i jämförelse med äktenskap om man ser till lagen. Jag kommer att besvara din fråga utifrån Sambolagen eftersom det inte framgår att ni har något samboavtal. Skulle ni ha det gäller detta dock istället för lagen.

Vad är samboegendom?

Ert samboförhållande upplöstes när din sambo avled, och då har du rätt att begära bodelning av er samboegendom (SamboL 2 §). Er gemensamma bostad är som utgångspunkt samboegendom eftersom det rör sig om en fastighet (SamboL 5 §) om din sambo förvärvade fastigheten för ert gemensamma bruk, även om det skulle vara så att förvärvet skedde innan ni flyttade ihop och inledde samboförhållandet (SamboL 3 §). Att ni folkbokfördes på adressen samma dag är något som talar för att fastigheten är samboegendom.

Rätt att begära bodelning

Du kan begära att en bodelning ska förrättas, där er gemensamma bostad och ert gemensamma bohag, samboegendomen, ska ingå (SamboL 8 §). Bodelningen genomförs innan din sambos dödsbo skiftas, vilket innebär att din sambos arvingar har rätt till den egendom som tilldelas dödsboet i bodelningen. Innan era respektive andelar räknas ska dock alla skulder som fanns när din sambo avled avräknas (SamboL 13 §). Hade din sambo skulder med anknytning till huset kommer så kommer värdet av huset användas för att betala de skulderna först, innan någon bodelning kan genomföras. Har din sambo andra skulder ska dock hans övriga egendom täcka dessa innan samboegendomen får användas. Det som återstår läggs samman med din samboegendom och delas sedan lika er emellan (SamboL 14 §).

Rätten att överta gemensam bostad

Eftersom fastigheter normalt är belånade utgår jag ifrån att detta är problemet till varför du måste betala skulderna om du vill behålla huset. Du har möjlighet att överta huset i bodelningen, under förutsättning att banken godtar att du övertar din sambos lån med anknytning till fastigheten (SamboL 16 §). Problemet med denna lösning är dock att en avräkning görs på din andel och att motsvarande belopp måste ersättas till dödsboet. I praktiken innebär det att du måste köpa ut din sambos barn från deras obelånade halva i huset.

Något som kan vara värt att tänka på är att sambor inte ärver varandra, vilket innebär att om din sambo inte hade något testamente så har även era gemensamma barn rätt att få ut sitt arv nu direkt. Du kan inte göra något anspråk på hans kvarlåtenskap efter bodelningen, och om hans skulder så att säga "äter upp" all samboegendom blir det tyvärr inte så mycket över för dig.

Skyddsregel för efterlevande sambo

Slutligen vill jag nämna att du som sambo alltid har rätt att i bodelningen få ut två prisbasbelopp ur din sambos kvarlåtenskap efter att skulderna räknats av (SamboL 18 §). Ett prisbasbelopp motsvarar i år 44 800 kr, vilket ger dig rätt till 89 600 kr eller så långt det räcker av den samboegendom som din sambos dödsbo tilldelas.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis är det svårt för mig att ge ett rakt svar på din fråga om du måste sälja huset eller inte. Det beror helt på vad som gäller i just ditt fall, vad banken kan tänkas gå med på och vad era gemensamma barn väljer att göra. Fastigheten verkar dock vara samboegendom, och du har rätt att begära en bodelning som ger dig rätt till halva värdet av den. Är fastigheten belånad ska dock skulderna betalas av först, och beroende på hur stora dessa är kanske det inte blir så mycket kvar att dela på. Lagen ger en möjlighet för dig att ta över fastigheten ändå, om banken godtar att du tar över din sambos lån. Du måste dock ersätta alla din sambos barn om de begär det, inklusive era gemensamma, för det värde de skulle haft rätt till (hälften av det värde som översteg belåningen) så länge inte den summan täcks av de 89 600 kr du har rätt till genom skyddsregeln.

Hoppas att du fick svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Natalie Accord
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo (504)
2021-11-20 Vem får behålla den gemensamma bostaden som ägs av mig om min sambo avlider?
2021-11-16 Gäller ett samboavtal som inte längre finns i fysisk form?
2021-11-04 Kan en sambo ärva?
2021-09-29 Testamente för sambor + kan man ärva skulder?

Alla besvarade frågor (97358)