Dödsbodelägares närvaro vid bouppteckningen

Min pappa gick bort för nästan ett år sedan. Det är jag och min syster som är dödsbodelägare. Eftersom vi var sams när bouppteckningen gjordes skickade jag henne ett SMS och förklarade att vi skulle gå igenom bouppteckningen när vi skulle träffas i februari. Frågade även om det var okey att vi satte henne dåvarande pojekvän som en förättningsman. Vilket hon svarade okey till. Nu i efterhand hävadar hon att hon inte var med vilket hon naturligtivis var. Det finns även en tilläggsbouppteckning då det senare framkom att hon var skydlig min pappa pengar och den skulden låg registrerad hos KFM. I det fallet har jag inga SMS då vi endast diskuterade ärendet per telefon (vi gick igenom den efter min pappas urnsättning då vi bor 30 mil ifrån varandra). Hon hävdar även här att hon inte var med viket hon var. Nu vägrar hon skriva på arvsskiftet med hänvisning till att hon aldrig vare sig varit med eller sett någon bouppteckning. Kan hon få bouppteckningen och tilläggsbouppteckningen ogiltiga trots att hon var närvarande vid båda tillfällena?

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga.

Samtliga dödsbodelägare måste kallas till bouppteckning i god tid innan förrättningen enligt 20 kap 2 § Ärvdabalken (ÄB). Det ska alltid framgå av bouppteckningen vilka som närvarade vid förrättningen och på vilket sätt de närvarade d.v.s. personligen eller genom ombud. Alla måste inte närvara men om någon delägare inte varit med ska bevis om att denna ändå kallats i god tid bifogas till bouppteckningen (20 kap 3 § st. 2 ÄB). Det finns inget krav på att de närvarande ska bekräfta att de deltagit i förrättningen genom att skriva under bouppteckningen, men förrättningsmännens intygande att allt i bouppteckningen blivit rätt antecknat omfattar också dödsbodelägarnas närvaro. Att din syster kom till förrättningen ska alltså redan framgå av bouppteckningen, vilket borde räcka som bevis på att hon deltagit. Detsamma fäller tilläggsbouppteckningen (20 kap 10 § st. 3 ÄB).    

Det är mycket viktigt att bouppteckningen sker på rätt sätt, Skatteverket registrerar nämligen inte en bouppteckning om det inte framgår att den gått till på det sätt som anges i 20 kapitlet. Om bouppteckningen är bristfällig får Skatteverket, med föreläggande av vite, utsätta en tid som bristen ska avhjälpas inom (20 kap 9 § st. 3 ÄB).

Om du själv vill titta närmare på nämnda lagrum se (https://lagen.nu/1958:637) för ÄB.

Hoppas att jag kunde svara tillfredsställande på din fråga.

MVH /Veronica Eriksson  

Veronica ErikssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bouppteckning och arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000