Dödsbodelägare vid arvsavsägelse

2016-02-14 i Arvsskifte
FRÅGA
Hej! Vi är tre syskon som är dödsbodelägare efter vår far. Vi är helt överens om att vår bror avsäger sig sin del av arvet, så min fråga är: Skall vår bror stå med som dödsbodelägare på arvskifteshandlingen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Att vara dödsbodelägare innebär att man har en rätt att direkt göra anspråk på kvarlåtenskapen i dödsboet, 18:1 ÄB. När din bror gör en arvsavsägelse innebär det att arvet från din pappa ska fördelas som om din bror (och hans arvsgren = hans arvingar) aldrig hade funnits 17:2 ÄB. Detta medför i sin tur att han inte heller ska stå med som dödsbodelägare, då en dödsbodelägare som sagt är en person som har direkt rätt till arv. Har man gjort en avsägelse har man ju avsagt sig rätten till arv! Observera dock skillnaden mellan arvsavsägelse och arvsavstående. Om din bror gör ett arvsavstående behandlas han som om han vore död, men att hans "gren " lever kvar. Det innebär att hans arv trillar vidare till hans arvingar (detta är inte reglerat i lag). Detta medför alltså att hans arvingar tar hans plats som dödsbodelägare i er pappas dödsbo. Men är det en avsägelse han har gjort ska varken han eller hans arvingar stå med som dödsbodelägare på arvsskifteshandlingen.

Hoppas mitt svar hjälpte er!

Maria Pettersson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (614)
2021-01-17 Vad händer om testamentstagare avlider innan testator?
2021-01-14 Måste en jurist göra arvsskiftet?
2021-01-07 Återbetalning efter utskiftat arv?
2021-01-04 Hur ska arvet fördelas mellan gemensamma barn och särkullbarnet?

Alla besvarade frågor (88271)