Den efterlevande makens rätt till bostaden framför bröstarvingarna

2021-03-06 i Särkullbarn
FRÅGA
fråga jag och min maka har 1 barn gemensamt och vars 2 från tidigare för hållanden. Bor i villa med 25procents skuld på. samt en del pengar sparat. vi bådas önskan är att vi skall kunna bo kvar och behålla större delen av spar kapitalet själva oavsett vem som går bort först. hur skal vi då gå till väga. jag undrar hur arvet delas mellan maken och mina bröstarvingar och gemensam. är det så att ex att 50procent går till maka 50procent delas på maka mina bröstarvingar ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som du och din maka inte har något äktenskapsförord som reglerar era tillgångar. Det innebär att er villa med tillhörande belåning samt era banktillgångar är era gemensamma tillgångar, så kallat giftorättsgods, se 7 kap 1 § äktenskapsbalken.

Vid ena makens bortgång

Det framgår av ditt brev att ni har ett gemensamt barn och två barn vardera sedan tidigare förhållanden. De kallas särkullbarn. Barn till en avliden kallas bröstarvinge. De är arvingar efter den avlidne enligt 2 kap 1 § ärvdabalken. För att den efterlevande maken ska skyddas ekonomiskt finns en regel om att efterlevande make ärver den del av den avlidnes del i det gemensamma boet med förtur framför bröstarvingarna, se 3 kap 1 § ärvdabalken. Den avlidnes särkullbarn undantas dock från den regeln. De har rätt att få sin del av sin förälders arv direkt enligt 3 kap 9 § ärvdabalken. Enligt samma paragraf kan de välja att avstå sin rätt till arvet till förmån till den efterlevande maken, för att vid dennes bortgång få sin del av arvet.

Hur arvet beräknas

När den ena maken avlider upprättas en bouppteckning, vilket är en inventeringslista på de gemensamma tillgångarna och skulderna. Därefter sker en bodelning. Det vill säga nettotillgångarna delas lika mellan makarna enligt 10 kap 1 § äktenskapsbalken och 9 kap 2 § äktenskapsbalken. Här följer ett exempel på hur det ser ut som regel. Om era gemensamma tillgångar uppgår till 1200 000 kr. Då tillhör 600 000 kr den efterlevande maken med full ägande rätt, vilket innebär att den maken kan förfoga över de tillgångarna som den vill. De andra 600 000 kr enligt ovan beskrivna regler innebär att de ska fördelas mellan bröstarvingarna på den avlidnes sida. Utfallet blir då att de två särkullbarnen får 200 000 kr. var direkt. Det gemensamma barnet får också 200 000 kr. men den efterlevande maken ärver dem med förtur enligt 3 kap 1 § ärvdabalken. Det barnet ärver sedan den sist avlidne maken både efter sin mor och sin far, med hjälp av en kvotdelsberäkning. Särkullsbarnen kan naturligtvis i er situation avstå sin del av arvet till fördel för den efterlevande maken i syfte av att hen ska kunna behålla villan. I annat fall har särkullsbarnen rätt till sin andel av arvet, men observera att det inte innebär rätt till villan. Då måste den efterlevande maken ersätta särkullsbarnen ekonomiskt.

Hur ni kan gå till väga för att den efterlevande maken ska få behålla villan

Om er önskan är att den efterlevande maken ska få behålla villan kan ni skriva ett testamente som ger den efterlevande maken rätt till villan med full äganderätt. Ni kan sedan reglera vad som händer med tillgångarna efter den sist avlidne maken. Detta kallas sekundosuccessionförordnande. Vid ett sådant förordnande är det viktigt hur testamentet är formulerat, eftersom det kan leda till att ett arv med förordnanden om full ägande rätt, i praktiken kan bli fri förfoganderätt.

Om ni väljer att skriva ett testamente kan särkullbarnen trots det kräva en del av arvet. En bröstarvinge har laglig rätt till halva sin del av arvet trots testamente, den så kallade laglotten, se

7 kap 1 § ärvdabalken. Då måste den efterlevande maken ersätta särkullbarnen deras laglott.

Sammanfattning

Den efterlevande maken ärver villan, men blir skyldig att ersätta särkullbarnen på den avlidnes sida för sin del av arvet. Genom ett testamente kan ni förordna om att efterlevande make ärver med full äganderätt. Var dock noga med de formkrav som ställs på ett testamente och hur ni formulerar vad som ska hända efter den efterlevande makens bortgång.

Jag rekommenderar er att upprätta ett testamente. Vi på Lawline hjälper er gärna med det. Ni är naturligtvis välkomna att kontakta oss vid övriga frågor i ert ärende.

Vänligen
Björn Lotoft
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1232)
2021-10-14 Kan man återkalla ett arvsavstående + hur beräknas ett särkullbarns efterarvsrätt
2021-10-05 Särkullbarns arvsrätt
2021-09-29 Särkullbarns laglott
2021-09-29 Vad skiljer särkullbarns arvsrätt från gemensamma barns arvsrätt?

Alla besvarade frågor (96356)