Delad vårdnad av hund vid separation?

2019-07-28 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Nu när jag inte vill träffa mitt ex vill hon ha hälften av tiden med hunden som är registrerad på mej. Jag står ensam på adoptionskontraktet och på jordbruksverket. Jag står även för försäkringen.Nu hävdar mitt ex att vi hade en överenskommelse om delad vårdnad.Vi har alltså aldrig bott i hop även om hon spenderat mesta tiden hos mej och hunden har alltid bott hos mej.
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Du skriver att du och ditt ex aldrig har bott ihop, men att hon har spenderat den mesta tiden hos dig. Även om ni inte har sett varandra som sambor kan ni trots det anses vara sambor enligt sambolagen. Enligt 1 § sambolagen anses två personer vara sambor om de stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. Om ni faller in under dessa kriterier är sambolagen tillämplig på er. Om ni inte faller in under dessa kriterier är sambolagen inte tillämplig. Jag delar därför upp svaret i två delar, en för om ni anses vara sambor och en för om ni inte anses vara sambor.

Om ni anses vara sambor

Eftersom det är ett samboförhållande som har upphört är sambolagen tillämplig. I den stadgas att bodelning ska genomföras på begäran av någon av parterna enligt 8 §. Vilken egendom som ska ingå i bodelningen framgår av 3 §. Där slås fast att det är samboegendom som ingår. Samboegendom utgörs av sambornas gemensamma bostad och bohag som anskaffats för gemensam användning. En hund betraktas som lös egendom juridiskt, och faller inte in under bohag. Därmed ska hunden inte ingå i bodelningen, utan det är du som äger hunden även efter er separation.

Om ni inte anses vara sambor

Om ni inte anses vara sambor har ditt ex ingen som helst rätt att träffa hunden. Om det är du som står som ägare för hunden innan ni gör slut är det även du som äger hunden efter uppbrottet.

Ditt ex har inte någon rätt att ha "delad vårdnad" av hunden om du inte går med på det. Om ditt ex hävdar att ni hade en överenskommelse om att ha delad vårdnad av hunden måste hon kunna bevisa detta vid en eventuell tvist. Sammanfattningsvis har ditt ex alltså ingen rätt att träffa hunden om du inte tillåter det.

Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Med vänliga hälsningar,

Lovisa Lundgren
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Hallå A4 Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt: nagelsilvia58@gmail.com
2019-07-28 16:00
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3365)
2019-08-12 Äganderätten till ens egendom ändras inte för att man är gift
2019-08-06 Kan jag göra mina egna barn arvlösa?
2019-08-03 Erkännande av äktenskapsskillnad och arv mellan EU-länder
2019-08-02 Hur upprättas ett äktenskapsförord/hyresavtal?

Alla besvarade frågor (72053)