Bryter företag som samlar in IP-adresser för att skicka kravbrev mot GDPR?

2018-07-28 i PUL/GDPR
FRÅGA
Det skrivs mycket om kravbrev som skickas från oseriösa advokatbyråer till människor som i brevet anklagas för fildelning. Hur fungerar den nya GDPR-lagen med dessa kravbrev?Personnumret har ju advokatfirmorna fått fram via operatören och domstolsbeslut och IP-adressen men själva ip-adressen ses ju som en personuppgift även den. Och den har samlats in utan domstolsbeslut.Bryter dessa företag mot lagen då de samlar in IP-adressen som de sedan skaffar domstolsbeslut på?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Du har rätt i det du skriver i din fråga; abonnentuppgifter såsom namn, personnummer m.m. får de advokatbyråer du åsyftar från operatören efter domstolsbeslut. Vidare har du rätt i att en IP-adress räknas som en personuppgift enligt dataskyddsförordningen GDPR.

Laglig behandling enligt datadirektivet GDPR

En behandling av personuppgifter är enligt Artikel 6 GDPR laglig om minst ett av nedanstående villkor är uppfyllda:

1. Om den registrerade samtyckt till behandlingen.
2. Om du har (eller tänker skaffa) ett avtal med den registrerade.
3. Om personuppgiftsansvarig har en laglig skyldighet att lagra informationen.
4. Om behandlingen är nödvändig för att skydda intressen som är av avgörande betydelse för den registrerades eller andra fysiska personers liv.
5. Om behandlingen är nödvändig för att genomföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning
6. Om den som bedriver verksamhet (eller en tredje part) har ett berättigat intresse av att hantera personuppgifterna. Under vissa omständigheter är det då möjligt att göra en intresseavvägning som ger rätt att hantera personuppgifterna utan samtycke.

En intresseavvägning i jämförelse med IPRED

Rimligtvis kan en behandling och lagring av IP-adressen rättfärdigas utifrån den sjätte punkten. Det vill säg att det finns ett berättigat intresse att hantera personuppgiften och att det vid en intresseavvägning ges en rätt att hantera personuppgifterna utan samtycke.

I den intresseavvägning som ska göras kan jämföras med att en sådan även ska göras enligt direktiv 2004/48/EG (det s.k. IPRED-direktivet). Införandet av IPRED-direktivet är anledningen till att operatörer kan åläggas att lämna ut abonnentuppgifter. Vid begäran om utlämning av abonnentuppgifter ska det göras en intresseavvägning och domstolen ska väga rättighetsinnehavarens behov av informationen mot andra intressen, bl.a. den enskildes integritet. Upp- och nedladdning av upphovsrättsligt skyddad film, musik m.m. är sådant som väger över till rättighetsinnehavarens fördel då det typiskt sett innebär stor skada för rättighetshavaren. Min bedömning är därav att vid en liknande intresseavvägning enligt dataskyddsförordningen GDPR kan lagringen av IP-adresser rättfärdigas.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Dennis Lavesson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom PUL/GDPR (206)
2021-07-22 krävs samtycke för att ta och publicera bilder på andra?
2021-07-14 Är det olagligt att ge ut telefonnummer?
2021-07-04 Har jag rätt till en kopia av ett inspelat samtal?
2021-07-01 Namngivelserätten för ett litterärt verk

Alla besvarade frågor (94160)