Bröstarvinge (barn) har alltid rätt att ärva åtminstone sin laglott

2020-05-20 i Sambo
FRÅGA
HejÄr sambo sen 39år och vi har ett barn i livet, hus mm står på mig kan jag skriva testamente så att sambon får ärva mig dvs vårt hus mm?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En efterlevande sambo har inte någon egen arvsrätt enligt lag. Om man vill skydda sin sambo vid ett eventuellt dödsfall måste man istället upprätta ett testamente. Ens egna barn har dock alltid arvsrätt, d.v.s. man kan inte helt utesluta dem från att ärva. Ert barn kommer alltid ha rätt till åtminstone sin laglott. Laglotten är hälften av vad ens arvslott är (7 kap 1 § ärvdabalken). Ifall du endast har ett barn skulle detta barn vara ensam arvinge och ärva allt (2 kap 1 § ärvdabalken). Ert barns laglott är alltså hälften av din kvarlåtenskap. Skulle du välja att testamentera bort allt till din sambo skulle ändå ert barn ha rätt till hälften. För att ert barn ska kunna få ut arvet krävs det dock att han/hon påkallar jämkning av testamentet (7 kap 3 § ärvdabalken). Ifall ert barn skulle vilja att sin efterlevande förälder sitter i oskiftat bo kan han/hon välja att inte jämka testamentet utan låta din sambo ärva allt. Om din sambo inte har några andra barn kommer ditt barn sedan ärva allt efter din sambos bortgång. Men det är alltså inte möjligt genom testamente att helt utesluta sitt barn från dess arvsrätt, utan barnet kan i så fall jämka testamentet och på så sätt få ut sin laglott.

Ett annat sätt som du skulle kunna skydda din sambo på vid eventuellt dödsfall är om ni skulle vilja gifta er. En efterlevande make har nämligen arvsrätt före gemensamma barn (3 kap 1 § ärvdabalken). Barnet får istället rätt till efterarv när den efterlevande maken också avlider (3 kap 2 § ärvdabalken).

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Josefin Tegnvallius Boklund
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo (465)
2020-12-17 Ingår en sommarstuga i en sambobodelning?
2020-12-06 Vad händer med egendomen när en sambo dör?
2020-12-05 Behöver sambor skriva både ett testamente och ett samboavtal för att ärva varandra?
2020-11-28 Hur påverkar samboförhållandets upphörande ett inbördes testamente?

Alla besvarade frågor (88504)