Bodelning vid sambos bortgång

2015-10-31 i Sambo
FRÅGA
Min kärlek flyttade in till mig och min hyresrätt där vi sedan bodde under många år tillsammans. När jag ville köpa en bostadsrätt var hen inte intresserad. Trots det bestämde jag mig för att köpa en bostadsrätt för mina pengar (de pengarna hade jag från en försäljning av ett hus jag ägt tillsammans med min exsambo). Min sambo flyttade med mig till det nya boendet men jag står som ensam ägare på bostadsrätten. Hen hade en egen bostadsrätt som hen upplät/sålde billigt eller gav som gåva till ett av sina barn efter det hen bott hos mig i min hyresrätt några år. Vi har två barn var på varsitt håll, inga gemensamma barn. Hen hade ett fritidshus som hen sålde och även de pengarna har hen disponerat för egen del. Vi har alltid haft delad ekonomi. Från det jag köpte bostadsrätten till idag har värdet på bostaden stigit. Min sambo avled och i min sorg har jag behövt oroa mig för om jag kan bo kvar i mitt hem. Vi har inte skrivit något om vem som ägt vad. Måste jag betala halva värdet av bostadsrätten till min döda sambos två barn? Kan jag i så fall dra bort beloppet jag köpte bostadsrätten för på andelen barnen kräver? Ska värdet på bostaden beräknas/uppskattas veckan min sambo avled eller är det dagens värde som gäller? Jag har inte begärt någon bodelning. Om det är så att jag inte behöver betala min avlidna sambos barn för bostadsrätten vad händer när jag själv dör. Måste mina barn då betala något för bostadsrätten till min döda sambos barn?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Jag tolkar det som att ni är sambor enligt 1 § sambolagen (2003:376) [SamboL]. Med sambor avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. När en av samborna avlider upphör samboförhållandet (2 § 1 st. p. 3 SamboL). Sambor har ingen arvsrätt, utan det är din avlidne sambos barn som ärver (2 kap. 1 § ärvdabalken (1958:637)).

Om sambors gemensamma bostad och bohag har förvärvats för gemensam användning, utgör detta samboegendom (3 § SamboL). Med samboegendom menas att egendomen ska ingå i en eventuell bodelning (8 § SamboL). När en sambo avlidit är det den efterlevande sambon som ensam avgör om bodelning ska förrättas (18 § SamboL). Detta innebär att dödsboet efter din sambo, d.v.s. dennes barn, inte har rätt att begära bodelning.

Begäran om bodelning ska ske senast vid bouppteckningen (8 § 2 st. SamboL). Om en bodelning förrättas kommer värdet av samboegendomen, efter avräkning av skulder, delas lika mellan dig och dödsboet (12-14 §§ SamboL). Samboegendomen fördelas på lotter mellan dig och dödsboet och mellanskillnaden på värdet av lotterna utges i pengar till den andre parten (16-17 §§ SamboL).

Om du väljer att inte begära bodelning ärver din avlidne sambos arvingar den delen av samboegendomen som din sambo äger och du behåller den delen av samboegendomen som du äger. Eftersom du står som ägare på bostadsrätten har din avlidne sambos arvingar därmed ingen rätt att ta del av bostadsrätten om ingen bodelning sker.

Med vänliga hälsningar

Cecilia Bernhardsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo (457)
2020-10-27 Påstått testamente och efterlevande sambo
2020-10-18 Vem ärver i samboförhållanden?
2020-10-04 Måste vi gifta oss för att ärva varandra?
2020-10-02 Arvsrätt för sambor

Alla besvarade frågor (85612)