Bodelning vid äktenskapsskillnad

2020-12-22 i Bodelning
FRÅGA
Hej,jag behöver rådgivning i samband med skilsmässa. Måste veta mina rättigheter och skyldigheter.Vi har varit gifta i 22 år, 2 barn 20 och 21 år gamla. Min man och jag äger lägenhet och bil i Sverige. Jag har fått gåvan - lägenhet. Vi har skulder tillsammans i form av lån till lägenhet. Jag har aldrig haft egen bankkonto, enbart ett kort till gemensamt. Jag har haft arbete i Sverige med lågt inkomst, varit mest hemmafru.Mina frågor är hur ska fördelning gå till? Vad har jag rätt till?Hur blir det med min pension? Har jag rätt till en del av min man's pension? Har jag rätt till del i lägenheten? Bilen?Vad mer jag ska tänka på?Hur räknas gåvan till mig (lägenhet)?Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Den lag som aktualiseras är Äktenskapsbalken.

Bodelning

När ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning (9:1 ÄktB). Makar kan ha två typer av egendom, giftorättsgods och enskild egendom. Giftorättsgodset ska ingå i bodelningen och delas på hälften mellan makarna medan enskild egendom är sådant som inte ska tas med i bodelningen. Huvudregeln är att all egendom man äger är giftorättsgods om det inte utgör enskild egendom (7:1 ÄktB). Med enskild egendom menas egendom som genom t.ex. ett äktenskapsförord eller ett villkor i ett testamente inte ska ingå i en bodelning (7:2 ÄktB).

Enligt lag ska rättigheter som inte kan överlåtas eller som är av personlig art inte ingå i en bodelning (10:3 ÄktB). Detta innebär att ens allmänna pension inte ska ingå i en bodelning. När det kommer till tjänstepension beror det på hur denna är utformad. Om försäkringen ägs av ens arbetsgivare anses den inte vara överlåtbar och tjänstepensionen kommer inte att ingå i bodelningen. Det finns dock ett undantag, ifall arbetstagaren har fått rätt att själv förfoga och bestämma över pensionsrättigheten ska dock pensionen ingå i bodelningen. Om arbetstagaren själv äger pensionsförsäkringen och arbetsgivaren endast betalar för premien ska tjänstepensionen ingå i en bodelning. Privat pensionssparande ingår som huvudregel i bodelning.

Ett första steg i bodelningen är att vardera maken får räkna av sina skulder genom att ta undan så mycket av sitt giftorättsgods som motsvarar hans eller hennes skulder. Det som återstår av giftorättsgodset ska sedan slås samman och delas lika (11:3 ÄktB). Bodelningen bestämmer först hur stor andel av boet som vardera makarna ska få. Därefter görs en lottläggning som säger vilken make som tar vilken egendom. En eventuell skifteslikvid kommer beräknas, som är den summa som någon av makarna eventuellt ska betala till den andra. Sedan ska tillgångarna överföras enligt bodelningsavtalet.

I ditt fall - bilen och lägenheten

Det framgår att du och din man äger lägenheten och bilen - Jag tolkar detta som att lägenheten och bilen inte utgör enskild egendom enligt 7:2 ÄktB och kommer därför ingå i bodelningen såsom giftorättsgods. Både bilen, lägenheten samt lånet på lägenheten kommer att fördelas lika mellan er. När man sedan har avgjort hur stor del av boet ni ska ha, kommer en lottläggning göras för att avgöra vilken make som får vilken egendom.

Enligt huvudregeln ska vardera make få behålla sin egendom. Eftersom att ni äger bilen och lägenheten gemensamt behöver ni komma överens om hur ni ska göra. Detta innebär att om ni till exempel kommer överens om att du tar bilen, betyder detta att din make kommer få motsvarande värde i annan egendom eller pengar så att fördelningen blir jämn.

Jag ska försöka illustrera det ovan sagda med ett exempel: Låt säga, mycket förenklat, att du äger giftorättsgods värt 100 000 kr och att din make äger giftorättsgods värt 100 000 kr. Din make har utöver detta en skuld på 50 000 kr. En bodelning görs då på så sätt att värdet av din egendom läggs ihop med värdet av din makes egendom, efter det att hans skulder dragits av. Beräkningen blir då enligt följande: 100 000 + (100 000 – 50 000) = 150 000. Sedan delas 150 000/2= 75 000 kr. I mitt exempel skulle ni således få 75 000 kr var. Kort sagt så ska detta belopp sedan fördelas på lotter (11:7 ÄktB). Detta betyder att ni har rätt att få sådan egendom ni äger upp till ett värde av det belopp som beräknats (75 000 kr i det här fallet).

För att gåvan ska bli enskild egendom krävs ett äktenskapsförord

Du nämnde först att ni äger lägenheten gemensamt och sedan att du fått lägenheten i gåva. Jag tolkar denna del av din fråga som att du undrar vad som krävs för att en gåva inte ska ingå i en eventuell bodelning. För att din man ska kunna ge hela eller en andel av fastigheten i gåva till dig, utan att den tas in i en eventuell framtida bodelning, krävs att det både upprättas ett gåvobrev och ett äktenskapsförord, där det föreskrivs att fastigheten ska bli din enskilda egendom. Äktenskapsförordet ska vara skriftligt och undertecknat av båda makarna. För att äktenskapsförordet även ska vara giltigt måste det registreras hos Skatteverket och det blir gällande från och med den dag som det getts in till Skatteverket (7:3 ÄktB).

Bodelningsförrättare

Om du och din make är överens kan ni sköta bodelningen på egen hand, men om ni är oense kan nån av er ansöka om en bodelningsförrättare för att få till en korrekt bodelning (17:1 ÄktB). Ansökan om bodelningsförrättare görs hos tingsrätten.

Hoppas du fick svar på dina frågor, har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Vänliga hälsningar,

Minela Kurjakovic
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2783)
2021-04-17 När har en ny partner rätt till ens hus?
2021-04-17 Kommer jag att stå för hälften av min makes skulder när vi skiljer oss?
2021-04-16 övertagande av bostad
2021-04-16 Vem har rätt till vårt gemensamma hus vid skilsmässa om den ena har betalat mer än den andra

Alla besvarade frågor (91293)