Bodelning med internationella egendomar

2021-07-26 i Bodelning
FRÅGA
Hej.Jag har en svåger som är gift med en Thailändska. Han ägde huset när de gifte sig. Det finns inget äktenskapsförord. Men hon äger 2 hus i Thailand. Kommer dessas värde att räknas in tillsammans med hans bostad om de skiljer sig?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vilket lands lag gäller för äktenskapet?

Den första saken som behöver undersökas är om svensk lag kommer att tillämpas på bodelningen mellan er. Vilken lag som kommer att tillämpas påverkar såklart hur uppdelningen av egendomen kommer att se ut - och vad som kommer att ingå. Enligt lagen (1990:272) om makars och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer (LIMF) 3 § gäller som huvudregel att du och din maka kan avtala skriftligt om vilket lands lag ni vill ska gälla vid bodelningen. Om ni inte har ett sådant avtal, blir frågan om vilket lands lag som ska tillämpas beroende av er hemvist (se 4 § LIMF). Det är inte hugget i sten när man ska anses ha "hemvist" i en viss stat, men viktiga faktorer enligt svensk rätt är var man är medborgare, var man är folkbokförd, hur länge man bott i landet, hur många andra anknytningar man har dit (t ex fast jobb, släktingar i landet etc) samt om man har för avsikt att stanna kvar i landet tillsvidare.

Har ni inget skriftligt avtal som nämnts ovan ska lagen i det land där ni båda tog hemvist när ni gifte er gälla. Men om ni därefter flyttat till ett nytt land och bott där tillsammans i minst två år, ska istället det landets lag gälla. Detta innebär att om ni bott i Sverige tillsammans sedan minst två år tillbaka ska svensk lag tillämpas på er bodelning.

Vad ska ingå i er bodelning enligt svensk lag?

Vad som enligt svensk lag ska ingå i en bodelning står i 11 kap. Äktenskapsbalken. Enligt svensk rätt ingår allt giftorättsgods men inte enskild egendom (som gjorts enskild genom äktenskapsförord). Giftorättsgodset ska ingå i bodelningen oavsett var den egendomen befinner sig.

Vad innebär detta för er?

Har inget avtal upprättats om vilket lands rätt som ska tillämpas och de har hemvist i Sverige blir svensk rätt tillämplig. Enligt svensk rätt delar de på allt giftorättsgods (dvs huset i Sverige och husen i Thailand) om inget äktenskapsförord har upprättats.

Vänliga hälsningar,

Maja Elken
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2916)
2021-11-25 Dold samäganderätt – bostadsrätt
2021-11-24 Vad ska ingå i bodelningen?
2021-11-17 Kortvarigt äktenskap och bodelning vid dödsfall
2021-11-11 Hur kan ändringar göras i ett bodelningsavtal?

Alla besvarade frågor (97352)